Compliance a Rail Cargo Group-on belül

A mi felelősségünk. Az európai vasúti árufuvarozás egyik vezető logisztikai és fuvarozási specialistájaként nagy a felelősségünk valamennyi érdekelt féllel szemben (ügyfelek, munkavállalók, a nyilvánosság stb.).

Meggyőződésünk, hogy a feddhetetlen, a törvényességnek megfelelő és értékelvű magatartás biztosítja az elégedett ügyfeleket és munkavállalókat az üzleti életben és a gazdasági siker záloga – mindezek egy szolgáltatásorientált vállalat központi alapjai.

Compliance management rendszer

Az alábbiakban mutatjuk be a Rail Cargo Group a compliance management rendszerét, amely igazodik a nemzetközi normákhoz.

Magatartási kódexünk

A magatartási kódex (Code of Conduct) tartalmazza azokat az etikai és általános (irány)elveket, amelyek mentén a Rail Cargo Group üzleti tevékenységét folytatja, és amelyek a vállalati kultúra lényeges elemeit képezik.

 • Jog- és szabálykövető magatartás
 • Megvesztegethetőség
 • Összeférhetetlenség
 • Mellékfoglalkozások és részesedések szerzése vállalkozásokban
 • Vagyoni értékek kezelése
 • Adatvédelem és adatbiztonság
 • Lobbitevékenység
 • Verseny
 • Együttműködés a beszállitokkal
 • Környezetvédelem
 • Politikai tevékenységek
 • Az Ön kötelezettségei és vétségek következményei

Hivatalos személy minőség

A Rail Cargo Group valamennyi munkatársa hivatalos személynek minősül az osztrák jogalkotás értelmében (osztrák BTK 74. § 1. bekezdés 4a pont d alpont). Ezzel kapcsolatban további információt a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium internet oldalán talál.

Az Ön kapcsolattartója

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobil: +43 664 6178694

E-mail küldése