Compliance a Rail Cargo Group-on belül

A mi felelősségünk. Az európai vasúti árufuvarozás egyik vezető logisztikai és fuvarozási specialistájaként nagy a felelősségünk valamennyi érdekelt féllel szemben (ügyfelek, munkavállalók, a nyilvánosság stb.).

Dr. Clemens Först, a Rail Cargo Austria AG Igazgatóságának szóvivője:

„Meggyőződésünk, hogy a hiteles, a törvényeknek és a közös értékelképzeléseknek megfelelő magatartás az üzleti életben alapfeltétele egy szolgáltatásorientált vállalat működésének – az ügyfelek és a munkavállalók elégedettségének, valamint a gazdasági sikernek."

Compliance menedzsment rendszerünk

A compliance elsősorban a fehérgalléros bűncselekményekkel és a korrupcióval kapcsolatos problémák megelőzéséért, korai felismerésért és tisztázásáért felelős. A Rail Cargo Group átfogó compliance menedzsment rendszere biztosítja, hogy a vállalatcsoport üzleti tevékenységei megfeleljenek a jogi előírásoknak és a belső irányelveknek.

 • Megelőzés
  A compliance világos és egyértelmű irányelvekkel és eljárásokkal, rendszeres képzésekkel és folyamatos tanácsadással segíti megelőzni a Rail Cargo Groupnak, a munkavállalóknak és az üzleti partnereinek okozott károkat – a mindennapi üzletmenettől az összetett üzleti ügyekig.
   
 • Korai felismerés
  A lehetséges compliance-veszélyek korai felismerése döntő fontossággal bír annak tekintetében, hogy megfelelően léphessünk fel ellenük. Ennek érdekében a Compliance szervezet rendszeresen végez kockázatelemzéseket és compliance-ellenőrzéseket.
   
 • Reakció
  A Compliance köteles következetesen nyomon követni a compliance-ügyekkel kapcsolatos információkat annak érdekében, hogy döntő mértékben hozzájáruljon a Rail Cargo Groupon belüli compliance-szabálysértések tisztázásához. Ezen tevékenységek eredményeiből a lehetséges fejlesztésekre és a megfelelő szankciókra vonatkozóan ajánlások születnek.

A Rail Cargo Group arra törekszik, hogy compliance menedzsment rendszerét folyamatosan értékelje és az új jogi követelmények figyelembevételével továbbfejlessze.

Etikai kódexünk

Mivel a Rail Cargo Group szervei és alkalmazottai köztisztviselőknek minősülnek Ausztriában, nagyon magas szintű integritási normákat alkalmazunk. Az etikai kódex a compliance-irányelv megértésének alappillére.

 • Jog- és szabálykövető magatartás
 • Korrupció és annak megelőzése
 • Összeférhetetlenség
 • Mellékfoglalkozások és vállalati részesedések
 • Vagyoni értékekkel való bánásmód
 • Adatvédelem és adatbiztonság
 • Lobbitevékenység
 • Verseny
 • Együttműködés a beszállítókkal és üzleti partnerekkel
 • Környezetvédelem
 • Politikai tevékenységek
 • Felelősség / következmények

Trade Compliance

A Rail Cargo Group mint Európa egy jelentős tehervasútja ügyfeleit illetve üzleti partnereit egy speciális ellenőrzési folyamatnak köszönhetően olyan témakörökben tudja támogatni, mint az embargó, export ellenőrzési jog, szankciók, kritikus üzleti partnerek.

Szállításaink vizsgálatra kerülnek esetleges külkereskedelmjogi korlátozások tekintetében. Ez a szolgáltatás ingyenes, globális kiterjedésű és túlnyomó részt azonnal végrehajtásra kerül. Ez egyértelmű hozzáadott értéknek minősül az Ön számára is. A mechanizmussal nemcsak saját gondossági kötelességeinket teljesítjük, hanem Önt is támogatni tudjuk ezen feladatában.

Hivatalos személy minőség

A Rail Cargo Group valamennyi munkatársa hivatalos személynek minősül az osztrák jogalkotás értelmében (osztrák BTK 74. § 1. bekezdés 4a pont d alpont).

Az Ön kapcsolattartója

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobil: +43 664 6178694

E-mail küldése