Compliance a Rail Cargo Group-on belül

Felelősségvállalás. Az európai vasúti árufuvarozás egyik vezető logisztikai és fuvarozási specialistájaként nagy a felelősségünk.

Dr. Clemens Först, a Rail Cargo Austria AG CEO:

„Meggyőződésünk, hogy a hiteles, a törvényeknek és a közös értékelképzeléseknek megfelelő magatartás az üzleti életben alapfeltétele az ügyfelek és a munkavállalók elégedettségének, illetve hozzájárul a gazdasági sikerhez, amelyek egy szolgáltatásorientált vállalat működésének központi elemei.“

Etikai Kódex

A Rail Cargo Group minden dolgozója (nemzetiségtől függetlenül) hivatalos személynek minősül az osztrák törvénykezés értelmében (§ 74 Abs. 1 Z 4a lit. d StGB). Ezen okból kifolyólag a tisztességes magatartás nagyon magas szintű követelményeit alkalmazzuk. A minden dolgozó számára kötelező érvényű Etikai Kódex (lásd lentebb a letölthető dokumentumoknál) azon etikai alapelveket és általános értékeket írja le, amelyekre a Rail Cargo Group gazdasági tevékenységének végzését alapozza:

 • Jog- és szabálykövető magatartás
 • Korrupció és annak megelőzése
 • Érdekkonfliktusok
 • Melléktevékenységek és vállalati részesedések
 • Vagyoni értékekkel való bánásmód
 • Adatvédelem és adatbiztonság
 • Lobbitevékenység
 • Verseny
 • Együttműködés a beszállítókkal
 • Környezetvédelem
 • Politikai tevékenységek 
 • Felelősség / Következmény

Bejelentések

A jogellenes magatartásról szóló bejelentéseket a Rail Cargo Group Compliance Office a lehető legrövidebb időn belül fogadja és kivizsgálja, az egyéb témákkal kapcsolatos bejelentések az illetékes osztályokhoz kerülnek továbbításra további kivizsgálás céljából. A bejelentő személyazonossága a vizsgálatok során mindig szigorúan bizalmas és védett. Az érvényes bejelentéseket kivizsgálják és vizsgálati jelentéssel zárják le. A vizsgálati jelentés megfelelő intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz, és annak címzettje a mindenkori ügyvezetés.

A bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentő rendszer működésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató és az eljárási szabályzat elérhető az intraneten a Dokumentumok/Compliance menüpont alatt.

A visszaélés bejelentő rendszeren keresztül jogellenes vagy annak vélt cselekményre vagy mulasztásra, vagy egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Így például korrupció gyanújára, etikai kódex megsértésére, más visszaélésre vonatkozó információkról tehető bejelentés.

Bejelentést szeretnék tenni: Bejelentő rendszer

Compliance menedzsment rendszerünk

A Compliance elsősorban a gazdasági bűncselekményekkel és a korrupcióval kapcsolatos ügyek megelőzéséért, korai felismerésért és tisztázásáért felelős. A Rail Cargo Group átfogó Compliance menedzsment rendszere biztosítja, hogy a vállalatcsoport üzleti tevékenységei megfeleljenek a jogi előírásoknak és a belső irányelveknek.

 • Compliance Menedzsment rendszer

  Megelőzés

  A Compliance világos és egyértelmű irányelvekkel és eljárásokkal, rendszeres képzésekkel és folyamatos, a napi üzleti tevékenységtől egészen a komplex üzleti esetekig terjedő tanácsadással segíti megelőzni mind a Rail Cargo Group, mind a munkavállalók, mind az üzleti partnerek esetleges károsodását.

  Korai felismerés

  A lehetséges Compliance veszélyek korai felismerése döntő fontossággal bír annak tekintetében, hogy megfelelően léphessünk fel ellenük. Ennek érdekében a Compliance szervezet rendszeresen végez kockázatelemzéseket és Compliance auditokat illetve tanácsadást nyújt a szankciós jog területén.

  Reakció

  A Compliance köteles következetesen nyomon követni a Compliance ügyekkel kapcsolatos bejelentéseket annak érdekében, hogy döntő mértékben hozzájáruljon a Rail Cargo Groupon belüli Compliance szabálysértések tisztázásához. Ezen tevékenységek eredményeiből a lehetséges korrekciókra és a megfelelő szankcionálásokra vonatkozóan ajánlások születnek.

Trade Compliance

A Rail Cargo Group mint Európa egy jelentős tehervasútja ügyfeleit illetve üzleti partnereit egy speciális ellenőrzési folyamatnak köszönhetően olyan témakörökben tudja támogatni, mint az embargó, export ellenőrzési jog, szankciók, kritikus üzleti partnerek. Ennek keretében szállításaink vizsgálatra kerülnek esetleges külkereskedelmjogi korlátozások tekintetében.

Az Ön kapcsolattartója

Istvan Levai

Compliance Officer Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobil: +43 664 6178694

E-mail küldése