Facturare

În prezent în stadiul de planificare

MIKE – platforma de logistică digitală

Platforma de logistică pentru o colaborare durabilă și orientată spre viitor. Însoţiţi-ne pas cu pas în viitorul digital al transportului feroviar de marfă.

MIKE vă oferă o varietate de servicii legate de transportul dumneavoastră de marfă. Cu funcțiuni constant noi, platforma de logistică digitală face mai ușoară, mai eficientă și mai transparentă organizarea transportului - de la rezervarea și comanda capacităților de transport sau vagoane goale până la urmărirea transporturilor dumneavoastră. MIKE dispune de trei funcţiuni principale – Ordering, Tracking și Capacity Planning – care grupează și interconectează procesele logistice interne și externe într-o platformă centrală. Nevoile dumneavoastră individuale sunt pe primul loc. 

Ordering (realizarea comenzii)

Realizaţi în baza formularelor, comenzile dumneavoastră, rezervările şi comenzile de transport - repede şi uşor. Cu prezentarea generală a stării, sunteţi mereu la curent. Indiferent dacă este pentru transportul cu vagon singular sau trenuri întregi.

Dumneavoastră comandaţi - noi ne ocupăm de toate celelalte.

Tracking (urmărirea)

Ştiţi în orice moment, unde se afla transporturile dumneavoastră – pentru MIKE nu este nicio problemă! Urmăriţi transporturile - goale şi încărcate - într-o prezentare generală cu tabele şi hărţi.

Păstraţi o privire de ansamblu - noi vă urmărim transporturile dumneavoastră.

Capacity Planning (planificarea capacităţii)

MIKE vă calculează necesarul de vagoane, estimate pentru lunile următoare - pe baza planului dumneavoastră de producție, rotațiilor vagoanelor și a altor detalii de transport și logistică. După o analiză cuprinzătoare a proceselor și cerințelor dumneavoastră de logistică, puteți identifica viitoarele blocaje și capacități în exces, într-un stadiu incipient și puteți reacționa în consecință. 

Dumneavoastră aveți planul de producție - noi calculăm împreună cu dumneavoastrț capacitățile planificate.

Adminstratorii noştri de sistem - persoanele dumneavoastră de contact