Eliminarea deșeurilor

Pentru manipularea durabilă, sigură din punct de vedere juridic și ecologică a deșeurilor punem accentul pe competență coordonată în domeniul gestionării deșeurilor și logisticii.

Deșeurile dvs. pe calea ferată – Environmental Solutions

Multe tipuri de deșeuri se pretează deosebit de bine la transportul pe calea ferată. La acestea se numără materiale excavate, sticlă spartă, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri menajere precum cenușă și zgură. Orice deșeu doriți să transportați cu noi: Oferim soluții personalizate pentru transportul de deșeuri feroviar. Soluțiile noastre inovative de logistică end-to-end, infrastructura generală, rețeaua noastră de vagoane singulare precum și know how-ul nostru ne caracterizează de mai mulți ani ca un partener competent.

Competență în gestionarea deșeurilor – Environmental Services

În concernul ÖBB Enviromental Services este primul punct de contact în ceea ce privește subiectele de gestionare a deșeurilor. Aici se află expertele/ții, care se ocupă cu know-ow-ul lor de eliminarea respectiv valorificarea deșeurilor. Astfel eliminarea corespunzătoare a deșeurilor precum și transportul pentru alimentarea și eliminarea de la șantiere sunt garantate.

Contactați-ne

Persoana dvs. de contact este la 3 clicuri distanță

Avantajele dvs.

  • Soluții end-to-end individuale și personalizate pentru transportul dvs. de deșeuri
  • Soluții complete (feroviare) pentru șantierele mari
  • Preluarea deșeurilor și valorificarea/ eliminarea acestora
  • Reciclarea materiei prime secundare și logistica de transport de la șantiere
  • Verificarea, revizia și curățarea instalațiilor de separare a uleiului în domeniul atelierelor, benzinăriilor etc.
  • urățarea vagoanelor, controale funcționale, lucrări de lubrifiere și reparații (vagoane deschise, vagoane acoperite, vagoane cu descărcare automată, vagoane platformă, vagoane container și vagoane cisternă)