Condiții generale de utilizare pentru site-urile web ale companiei Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG și participanții majoritari)

Vă recomandăm să citiți cu atenție și în totalitate aceste Condiții generale de utilizare.

1. Validitate și domeniu de aplicare

Utilizarea site-urilor web oferite de Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG și participanții majoritari) și a tuturor datelor, informațiilor și serviciilor devenite disponibile prin aceste site-uri web, cu excepția serviciilor care sunt sub incidența unor convenții separate, este permisă numai în baza acestor condiții.

Aceste Condiții generale de utilizare pot fi completate, modificate și înlocuite, în cazuri individuale, prin condiții suplimentare.

Prin utilizarea unui site web, aplicabilitatea acestor Condiții generale de utilizare este acceptată în versiunea lor curentă.

2. Site-urilor web

Pe site-urile web ale noastre, noi punem la dispoziție diverse date, informații și aplicații pentru a fi accesate și descărcate.

Noi avem dreptul de a opri în orice moment funcționarea site-urilor noastre web, în totalitate sau doar parțial. De asemenea, nu garantăm în niciun fel disponibilitatea neîntreruptă a site-uri noastre web.

Unele zone sau servicii de pe site-ul nostru web pot fi protejate prin parolă. Prin urmare, în anumite cazuri, având în vedere necesitatea securizării tranzacțiilor comerciale, accesul la aceste pagini web este permis numai dacă în prealabil vă înregistrați pentru aceasta. Totuși, nu pot exista revendicări legale în baza unei înregistrări.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a impune o înregistrare prealabilă pe site-urile care erau anterior cu acces liber.

Site-uri web ale unor terți (hyperlink-uri)

Site-uri web ale noastre pot include hyperlink-uri către site-uri web ale unor terți.

Noi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web, deoarece, în aceste cazuri, conținutul respectiv nu este furnizat de noi.

3. Dreptul de utilizare

Dreptul de a utiliza conținutul pus la dispoziție pe site-urile nostre web este sub incidența acestor Condiții generale de utilizare, în versiunea lor curentă.

În toate cazurile, un acord separat de utilizare sau condițiile de licență separate prevalează asupra acestor Condiții generale de utilizare.

Toate continuturile oferite pe site-ul web sunt protejate prin drepturi de autor și, eventual, sunt protejate prin dreptul de marcă și, în măsura în care nu sunt identificate în mod specific, sunt destinate numai pentru uz personal, nu pentru utilizare comercială.

Datele, informațiile, aplicațiile, numele de marcă, imaginile și alte tipuri de conținut nu trebuie, în special, să fie prelucrate, modificate, copiate, schimbate, completate, multiplicate, comunicate, distribuite, vândute, închiriate, împrumutate sau transferate în orice alt mod sau fără acordul nostru scris prealabil.

Orice altă utilizare (în special în scopuri comerciale) este permisă numai cu acordul prealabil al operatorului respectiv sau al deținătorului drepturilor de autor respectiv.

În afară de drepturile acordate în mod expres utilizatorului, nu se acordă niciun fel de licențe sau alte drepturi de orice natură, în special în legătură cu numele companiei, cu drepturile de proprietate industrială (mărci comerciale, modele de utilitate sau brevete), precum și cu drepturile de autor.

Dacă dvs., în calitate de utilizator, ați adus pe site-urile noastre anumite idei și sugestii, ne rezervăm dreptul de a le utiliza și a le valorifica gratuit.

4. Obligațiile utilizatorului

Dvs., în calitate de utilizator, atunci când utilizați sau prin utilizarea site-uri noastre web,

  1. nu trebuie să încălcați, prin comportamentul dvs. regulile de decență;
  2. nu trebuie să utilizați aceste site-uri în scopuri ilegale;
  3. nu trebuie să încălcați drepturile noastre de proprietate intelectuală din domeniul comercial sau alte drepturi de proprietate;
  4. nu trebuie să transmiteți viruși, în special virusuri de tip troian, sau alte programe care pot provoca deteriorarea software-ului;
  5. nu trebuie să introduceți, să stocați sau să trimiteți niciun hyperlink-uri sau conținut pentru care nu aveți autorizare, în special în cazul în care aceste hyperlink-uri sau conținuturi încalcă obligația de confidențialitate sau sunt ilegale sau în cazul în care acestea distribuie materiale publicitare sau e-mailuri nesolicitate (spam), atenționări nerelevante în legătură cu viruși, disfuncții, etc., sau solicită participarea la jocuri cu câștig, sisteme ierarhizate, scrisori înlănțuite, jocuri piramidale și alte acțiuni similare.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul la site-urile noastre web, în orice moment, în special dacă dvs., în calitate de utilizator, încălcați aceste Condiții generale de utilizare sau alte convenții speciale.

5. Obligații / garanții

În cazul în care datele, informațiile și aplicațiile sunt oferite gratuit de către noi, este exclusă în mod expres răspunderea pentru eventualele deficiențe materiale și legale, cu excepția cazului în care se poate demonstra ca noi am dat dovadă de neglijență sau rea intenție.

Pentru a ne asuma o responsabilitate în alte cazuri decât cele menționate mai sus, este necesar să fie dovedit un comportament cu intenție sau să fie dovedită o gravă neglijență din partea noastră. În general, este exclusă răspunderea noastră pentru daune indirecte, pagube colaterale sau pierderi de profit precum și pentru orice pierdere sau alterare a datelor și informațiilor. Există deja o răspundere pentru vătămare corporală, în cazurile de neglijență minoră.

De asemenea, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru justețe, lipsa erorilor, lipsa incidenței drepturilor de proprietate intelectuală ale terților, completitudinea și/sau pentru gradul de aplicabilitate și disponibilitatea permanentă site-urilor web.

Deși ne străduim să facem astfel încât site-urile noastre web și conținuturile lor pe care le punem la dispoziție să fie lipsite de elemente software nocive, nu garantăm lipsa unor astfel de elemente software nocive. Înainte de utilizarea și descărcarea datelor sau informațiilor, dvs., în calitate de utilizator, trebuie să luați propriile măsurile de protecție necesare, precum instalarea unor proceduri de siguranță relevante.

6. Serviciul de analiză web

Site-urile nostre web utilizează sistemul Piwik. Este vorba despre un așa-numit serviciu de analiză web. Piwik folosește așa-numitele "cookies", acestea fiind fișiere-text care sunt stocate pe computerul dvs. și ne permit nouă să analizăm utilizarea site-ului. În acest scop, informațiile referitoare la utilizare, care sunt generate de "cookies", (inclusiv adresa IP abreviată) sunt transmise către serverul nostru și sunt stocate aici pentru a fi utilizate la analiză, fapt care ajută la optimizarea site-ul nostru. Adresa IP a dvs. este făcută imediat anonimă în cadrul acestui proces, astfel încât nu este posibilă dezvăluirea asocierii ei cu persoana dvs.

Informațiile referitoare la utilizarea site-ului nostru web, care sunt generate de "cookies", nu vor fi transmise către terți.

Puteți bloca utilizarea acestor "cookie" printr-o setare din browser-ul dvs. În acest caz, se va putea întâmpla ca nu toate funcțiile site-ului nostru web să poată fi utilizate la întreaga lor capacitate.

Dacă nu sunteți de acord cu stocarea și folosirea datelor referitoare la vizita dumneavoastră și la utilizarea site-urile noastre, atunci această stocare și utilizare a datelor poate fi ulterior refuzată oricând, printr-un clic cu mouse-ul. În acest caz, în browser-ul dvs. este stocat un așa-numit opt-out-cookie, care împiedică sistemul să colecteze date referitoare la sesiunea respectivă.

Vă atragem atenția în mod expres asupra faptului că, în cazul în care ștergeți acest cookie, rezultatul va fi că se va șterge și acel opt-out-cookie și eventual va trebui să fie din nou activat de către dvs.

Aici puteți decide dacă un cookie unic de analiză web poate fi stocat în browser-ul dvs. pentru a permite operatorului site-ului web să colecteze și să analizeze diverse date statistice.
Dacă doriți să nu permiteți aceasta, faceți clic pe link-ul următor pentru a stoca în browser-ul dvs cookie-ul Piwik de dezactivare.

7. Protejarea datelor

Din motive tehnice, anumite date și informații trebuie să fie colectate și stocate atunci când vizitați site-urile noastre, precum site-urile web utilizate, ora și durata vizitei precum și datele care sunt puse la dispoziție de browser-ul utilizat (de exemplu, sistemul de operare și setările de sistem utilizate). Noi folosim aceste date și informații în mod anonim cu scopul de a face oferta noastră mai prietenoasă față de utilizator și de a o optimiza punct de vedere tehnic.

Dacă sunt puse la dispoziție date sau informații personale pe site-ul nostru web, noi vom le vom utiliza mai departe fără o altă aprobare. Totuși, orice utilizare a lor în scopuri publicitare sau de marketing sau transmiterea către terțe părți se face numai cu acordul dumneavoastră special. Vă vom informa separat în cazul în care au loc transmiteri de astfel de date către alte companii din grupul Rail Cargo Group.

Noi încorporăm pe site-urile noastre conținuturi de la furnizori externi (de exemplu, facebook, youtube, Twitter, …) sau le direcționăm către site-urile web ale lor. În momentul conectării nu au fost identificate încălcări ale unor drepturi. În cazul în care o astfel de încălcare a unor drepturi este observată, acel link este imediat eliminat.

Dacă aceste oferte sunt accesate pe site-ul nostru web, sau are loc o redirecționare către acest site web, atunci noi vom da mai departe către acest operator datele care sunt puse la dispoziție de către browser. În general, noi nu suntem răspunzători pentru conținutul care este oferit pe aceste site-uri externe, aceasta atât în ceea ce privește protecția datelor, cât și cu privire la siguranța tehnică a datelor și a informațiilor furnizate. Vă rugăm să rețineți, în acest context, că furnizorii externi, dacă este cazul, utilizează tehnologia necesară pentru personalizarea publicității.

Informații generale

Aveți dreptul de a solicita informații de la noi cu privire la datele despre dvs. pe care noi le păstrăm. Aveți, în plus, dreptul de a solicita corectarea și ștergerea datelor personale stocate în cazul în care sunt îndeplinite condițiile legale pentru aceasta.

Cum ne contactați

În cazul în care oferim pe site-ul nostru posibilități de contactare prin intermediul unei pagini de introducere de date, această comunicare este criptată cu ajutorul protocolului https. Vă rugăm să rețineți că pentru alte tipuri de comunicare pe Internet, în special prin e-mail, confidențialitatea nu este garantată, de aceea vă recomandăm să nu trimiteți date și informații confidențiale prin e-mail.

8. Alte prevederi

Orice alte convenții necesită forma scrisă.

Dacă o prevedere din aceste Condiții este sau devine invalidă sau este anulată, valabilitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea invalidă sau nulă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei conținut să fie, din punct de vedere economic, cât mai apropiată de prevederea devenită invalidă sau nulă. Dacă există neclarități, aceste prevederi se vor aplica în mod rezonabil.

Se aplică legislația din Austria, cu excepția referirii la legile privind dreptul civil internațional și normele Națiunilor Unite referitoare la comerț.

Jurisdicţia şi locul executării sunt la Viena, cu excepția cazului în care este vorba despre o tranzacție pentru consumatori conform § 1 din Legea protejării consumatorului.