Declaraţie de protecţia datelor

1. Generalităţi

Pentru Rail Cargo Group („RCG“ sau “noi”) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Viena, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g şi filialele sale – protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal şi prelucrarea conform protecţiei datelor a acestor date este importantă. În această declaraţie de protecţia datelor explicăm, cum noi, ca responsabil pentru procesarea datelor cu caracter personal, colectăm şi, la nevoie, transmitem şi utilizăm datele dumneavoastră, şi cum vă puteţi exercita drepturile ca persoană afectată.

1.1 Dacă aveţi întrebări despre utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi prin responsabilul nostru pentru protecţia datelor: datenschutz@railcargo.com.

2. Tipul datelor cu caracter personal şi scopurile prelucrării

2.1 Date puse la dispoziţie voluntar de către dumneavoastră

Tipul datelor cu caracter personal

„Date de contact“, cum ar fi cuvânt de adresare, titlu, nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, funcţie, firma/oficiul aferent, departament.

Scopul colectării

 • Pentru a răspunde la mesaje, reclamaţii şi solicitări de service, pe care ni le trimiteţi, respectiv pentru a procesa cele enumerate
 • Pentru a vă putea comunica informaţii importante, cum ar fi legături resp. produse noi
 • Pentru a vă putea invita la evenimente, cum ar fi târguri, evenimente publice
 • Pentru organizarea acestor evenimente;
 • Pentru participarea la concursuri cu premii;
 • Pentru efectuarea sondajelor voluntare

„Date de client“, pe care ni le aduceţi la cunoştinţă sau care ne sunt necesare pentru prestarea sau decontarea serviciilor noastre, cum ar fi cuvânt de adresare, titlu, nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, apartenenţa la firmă a persoanei de contact la clienţi, număr de client, date de comandă şi de utilizator, datele de plată ale clientului

 • Pentru iniţierea şi desfăşurarea unei relaţii de afaceri;
 • Pentru decontarea serviciilor noastre;
 • Pentru invitarea la evenimente organizate pentru clienţi;
 • Pentru comunicarea informaţiilor importante, referitoare la realizarea serviciilor noastre.

„Date de furnizor“, pe care ni le aduceţi la cunoştinţă în calitate de partener contractual în cadrul procesului de achiziţie şi pentru derularea contractului, cum ar fi cuvânt de adresare, titlu, nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, apartenenţa la firmă a persoanei de contact la furnizori, datele de plată ale furnizorului

 • Pentru iniţierea şi desfăşurarea unei relaţii de afaceri..

2.1.1 Dacă vă solicităm alte date cu caracter personal decât cele de mai sus, vă vom comunica, împreună cu scopurile corespunzătoare, la momentul colectării.

2.2 Date colectate automat, cookie-uri şi tehnologii similare

2.2.1 Informaţii despre datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le colectăm automat când vizitaţi pagina noastră web, precum şi cookie-urile şi tehnologiile similare le găsiţi în condiţiile de utilizare ale paginii noastre web.

2.2.2 Sistemele puse la dispoziţie de RCG pentru clienţii săi şi partenerii săi de afaceri conduc jurnale de sistem şi de aplicaţie în măsură uzuală pentru scopul exclusiv de analiză a erorilor. Aici intră adresa IP şi browser-ul folosit de utilizator eventual în funcţie de sistemul utilizat. Temei juridic pentru procesarea acestor date este interesul întemeiat al RCG în asigurarea siguranţei reţelei şi datelor şi funcţionalitatea sistemelor, care nu sunt anulate de interesele dumneavoastră de protecţia datelor sau drepturile dvs. fundamentale şi libertăţile dvs. fundamentale (art. 6, par. 1, lit. f din RGPD).

2.3 Date obţinute din surse externe

2.3.1 Putem să obţinem ocazional date cu caracter personal despre dumneavoastră din surse externe (cum ar fi date din regiştri externi, ca registrul firmelor sau registrul funciar, din date publice de pe paginile web ale întreprinderii dumneavoastră, respectiv organizaţia dvs. sau dacă înaintaţi o solicitare/reclamaţie care se referă la RCG către o altă întreprindere a concernului ÖBB şi aceasta este transmisă pentru procesare către RCG). În acest context noi verificăm, dacă aceşti terţi au sau nu acordul dumneavoastră sau dacă sunt autorizaţi sau obligaţi legal în orice fel să ne facă publice datele dumneavoastră cu caracter personal.

2.3.2 Tipurile de date colectate de la terţi cuprind date cu caracter personal ce se găsesc în documente publice, sau datele dvs. de contact din alte surse accesibile în mod public, cum ar fi paginile web ale firmelor. Noi folosim aceste date obţinute de la aceşti terţi în următoarele scopuri:

 • pentru menţinerea şi îmbunătăţirea corectitudinii datelor înregistrate despre dumneavoastră,
 • pentru procesarea unei solicitări/reclamaţii ce ne priveşte.

3. Destinatarul datelor

3.1 Putem să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:

3.1.1 societăţi afiliate, procesatori de date şi parteneri care realizează servicii de prelucrare a datelor pentru noi, sau care prelucrează date cu caracter personal în orice alt mod în scopurile descrise în această declaraţie de protecţia datelor, sau care vă sunt comunicate când colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Procesatorul nostru central de date pentru servicii din domeniul tehnologiei informaţionale (de ex. operarea sistemelor IT, întreţinere tehnică şi înlăturarea deranjamentelor) este ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Viena, FN 248730 f, o societate a concernului ÖBB. Prezentarea centralizată a societăţilor afiliate ale concernului ÖBB o găsiţi la konzern.oebb.at/en/about-the-group/organization.

3.1.2 instanţă executivă competentă, autoritatea de supraveghere sau organ de stat, tribunal sau alt terţ, dacă este necesară permiterea accesului (i) pe baza legilor sau prevederilor în vigoare, (ii) pentru exercitarea, menţinerea sau apărarea drepturilor noastre legale sau (iii) pentru protejarea intereselor dumneavoastră esenţiale sau a intereselor esenţiale ale unei alte persoane;

3.1.3 potenţial cumpărător (şi reprezentanţii sau consilierii acestuia) în legătură cu o achiziţie planificată, fuziune sau preluare a întreprinderii noastre (sau a unei părţi), dacă instruim cumpărătorul, că poate utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile menţionate în această declaraţie de protecţia datelor;

3.1.4 orice persoană, cu condiţia să vă exprimaţi acordul în ceea ce priveşte divulgarea datelor.

4. Temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal

4.1 Temeiul legal pentru colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal depinde de contextul specific în care sunt colectate.

4.2 De regulă vom prelucra datele dvs. cu caracter personal doar dacă vă exprimaţi acordul (art. 6, par. 1, lit. a din regulamentul general de protecţia datelor EU, "RGPD"), dacă avem nevoie de date cu caracter personal pentru îndeplinirea unui contract încheiat cu dvs. (art. 6, par. 1, lit. b din RGPD), sau dacă avem interes întemeiat în prelucrarea datelor, care nu este anulat de interesele dumneavoastră de protecţia datelor sau drepturile dvs. fundamentale şi libertăţile dvs. fundamentale (art. 6, par. 1, lit. f din RGPD). În unele cazuri prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care se referă la noi (art. 6, par. 1, lit. c din RGPD), cum ar fi obligaţiile legale de păstrare a datelor, sau pentru protejarea intereselor dumneavoastră esenţiale sau a intereselor esenţiale ale unei alte persoane (art. 6, par. 1, lit. d din RGPD).

4.3 În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza altor interese, nemenţionate mai sus (sau interesele terţilor), vă vom informa despre aceste interese întemeiate la momentul oportun.

5. Păstrarea datelor

5.1 Noi păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea scopului sau obligaţiile contractuale sau juridice sau cât timp există interes întemeiat (de ex. pentru prestarea unui serviciu solicitat de dumneavoastră, pentru îndeplinirea obligaţiilor de păstrare legale, sau pentru validarea creanţelor legale).

5.2 De îndată ce nu mai există scopuri legitime pentru păstrarea mai departe a datelor cu caracter personal, acestea ori se şterg, ori se anonimizează. În cazul în care acest lucru nu este posibil (dacă datele dvs. cu caracter personal sunt salvate în arhive de backup), vom stoca datele dvs. cu caracter personal în siguranţă şi nu vom permite accesarea lor pentru prelucrare, până ce ştergerea acestora devine posibilă.

6. Drepturile dvs. ca persoană afectată

6.1 Conform dispoziţiilor legale aveţi dreptul la informare despre datele care se referă la dumneavoastră, la corecţie, ştergere, limitarea prelucrării sau dezacord privind prelucrarea, la transmisibilitatea datelor şi la înaintarea unei reclamaţii la autoritatea de supraveghere.

6.2 Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza acordului dumneavoastră, puteţi să vă retrageţi oricând acordul. Retragerea acordului dumneavoastră nu afectează legitimitatea prelucrării înainte de revocare.

6.3 Dacă sunt prelucrate date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, care nu se bazează pe acordul dumneavoastră, aveţi oricând dreptul la obiecţie în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în astfel de scop publicitar; acest lucru este valabil şi pentru profiling, dacă are legătură cu un astfel de marketing direct.

6.4 Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să scrieţi responsabilului nostru pentru protecţia datelor, resp. prin poştă la „Rail Cargo Austria AG z. Hd. Datenschutzbeauftragte/r, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2“. Vom verifica solicitarea dumneavoastră şi vom răspunde în mod corespunzător.

6.5 În continuare, vă puteţi dezabona de la mesajele de marketing pe care vi le trimitem eventual. În acest scop vă rugăm să faceţi clic în e-mailul de marketing pe care vi-l trimitem pe linkul de dezabonare sau dezabonaţi-vă prin e-mail de pe această listă de distribuţie la adresa de e-mail specificată în e-mailul de marketing respectiv. Pentru a sista orice formă de comunicare în scopuri de marketing (prin poştă sau telefon), vă rugăm să ne contactaţi prin poştă la „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte/r, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2“.

7. Actualizarea acestei declaraţii de protecţia datelor

7.1 Ocazional putem actualiza această declaraţie de protecţia datelor în ceea ce priveşte dezvoltările juridice, tehnice sau comerciale. Când actualizăm declaraţia noastră de protecţia datelor, vom lua măsuri corespunzătoare pentru a vă informa despre modificările întreprinse în funcţie de importanţă. Vom solicita acordul dumneavoastră pentru fiecare modificare importantă a declaraţiei de protecţia datelor pe care o întreprindem, când şi dacă acest lucru este necesar conform legilor aplicabile în domeniul protecţiei datelor. Data „ultimei actualizări“ o găsiţi la începutul acestei declaraţii de protecţia datelor.