MIKE – digitalna logisticka platforma

Logistička platforma za suradnju okrenutu ka budućnosti i održivosti. Pratite nas korak po korak u digitalnu budućnost željezničkog teretnog transporta.

MIKE vam nudi razne usluge vezane za transport vaše robe. Uz stalno nove funkcionalnosti, digitalna logistička platforma čini organizaciju transporta - od rezervacije i naručivanja transportnih kapaciteta ili praznih vagona do praćenja vaših pošiljki - lakšom, efikasnijom i transparentnijom. MIKE raspolaže sa tri glavne funkcionalnosti – Ordering (Naručivanje), Tracking (Praćenje) i Capacity Planning (Planiranje kapaciteta) –, koji spajaju i međusobno povezuju interne i eksterne logističke procese u centralnoj platformi. Vaše individualne potrebe su na prvom mjestu. 

Ordering

Snimite svoje rezervacije, narudžbe i transportne narudžbe na osnovu šablona – brzo i jednostavno. Uz pregled statusa uvijek ste u toku. Bilo za prijevoz pojedinačnih vagona ili blok-vozova.

Vi naručite direktno - a mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo.

Tracking (Praćenje)

Saznajte gdje su vaše pošiljke u svakom trenutku – nikakav problem uz MIKE! Pratite svoje transporte – prazne i natovarene – u preglednoj tabeli i karti.

I dalje imate nadzor nad svakom od vaših pošiljki.

Capacity planning (Planiranje kapaciteta)

MIKE izračunava vaše očekivane potrebe za vagonima za naredne mjesece - na osnovu vašeg plana proizvodnje, vaših rotacija vagona i drugih transportnih i logističkih detalja. Nakon sveobuhvatne analize vaših logističkih procesa i zahtjeva, možete identificirati buduća uska grla i višak kapaciteta u ranoj fazi i reagirati u skladu s tim. 

Imate proizvodni plan - zajedno sa vama izračunavamo očekivane kapacitete.

Naši sistem-administratori – vaše osobe za kontakt