ÖBB bilançosu 2023 – RCG yılı artı ile kapatıyor

Zorlu bir pazar ortamı 2023'e damga vurdu. RCG, mal akışını sürdürdü ve yaklaşık 420.000 treni raylara indirdi. 

Jeopolitik etkenler, yüksek enerji maliyetleri ve akabinde önemli pazarlardaki endüstriyel resesyon, RCG 2023 için önemli bir talep azalmasına ve kapasite kullanımında hissedilir gerilemelere yol açtı. Karayoluna göre dikkat çekici bir dezavantaj da eklenmekteydi: 2023 elektrik fiyatları kriz öncesi seviyeye göre Avusturya'da iki katından fazlayken ve dünya çapında hatta üç katıyken, mazot fiyatı yalnızca %20'nin biraz üzerinde çıkmıştı. Demiryolunun kamyonla doğrudan rekabet halinde olduğu tek vagonlu taşıma (EWV) ve kıtasal intermodal trafik bundan özellikle etkilenmiştir. 

Endüstri motorunu çalışır halde tutmak

Bu koşullara rağmen ÖBB yük taşımacılığı 2023'te de yine artı yönde bir sonuç kaydetti. RCG, 13,0 milyon avroluk vergi öncesi kâr ile kapatmayı başardı. Ciro yaklaşık 1,91 milyar avro olup 2022 yılının biraz altında kalmıştır (1,94 milyar avro). RCG, 2023 yılında, 420.000'den fazla ve böylece günde 1.150 treni güvenli bir şekilde hedefine ulaştırdı. Verimli lojistik çözümleri ile geçtiğimiz yıl 78,5 milyon net ton taşınabildi ve kendimize ait lokomotifler ve personel ile 26,1 milyar net ton kilometre yol kat edilebildi. 

2023'e damga vuran hususlar

RCG sene başında genişleme planlarının ikisini uygulamaya geçirdi: 1 Ocak 2023'ten beri Şangay'da kendi çalışanlarının olduğu bir şube bulunmaktadır. Sırbistan'da ayrıca yeni bir Carrier şirketi kuruldu. RCG bununla 2023 yılında 13 ülkede kendi taşımasıyla yollarda. Yeni TransFER bağlantıları, tanınmış müşteriler için multimodal taşımalar ve daha fazlası gibi daha birçok husus RCG'nin büyük yıllık değerlendirmesinde mevcuttur.

29.04.2023