ÖBB bilanca 2023 – skupina RCG je zaključila pozitivno

Za leto 2023 je bilo značilno zahtevno tržno okolje. Skupina RCG je poskrbela za pretok blaga in na tirih prepeljala skoraj 420.000 vlakov. 

Geopolitični vplivi, visoki stroški energije in posledično industrijska recesija na bistvenih trgih so privedli do znatnega upada povpraševanja in opaznega zmanjšanja izkoriščenosti zmogljivosti za skupino RCG 2023. K temu je treba dodati prepričljivo pomanjkljivost v primerjavi s cesto: Medtem ko se je cena električne energije v Avstriji v letu 2023 v primerjavi z ravnijo pred krizo več kot podvojila, na mednarodni ravni pa delno celo potrojila, se je cena dizelskega goriva povečala le za nekaj več kot 20 odstotkov. To je zlasti vplivalo na prevoz posameznih vagonskih pošiljk (PVP) in celinski intermodalni promet, kjer železnica neposredno konkurira tovornjakom. 

Ohranjanje delovanja industrijskega motorja

Kljub tem okoliščinam je tovorni promet ÖBB tudi v letu 2023 beležil pozitiven rezultat. Skupini RCG je uspelo, da je leto zaključila z dobičkom pred davki in obrestmi (EBT) v višini 13,0 milijona EUR. Promet znaša približno 1,91 milijarde EUR in je tako nekoliko nižji od vrednosti za leto 2022 (1,94 milijarde EUR). Leta 2023 je skupina RCG na cilj varno pripeljala skoraj 420.000 vlakov in tako približno 1.150 vlakov dnevno. Učinkovite logistične rešitve so lani z lastnimi lokomotivami in osebjem omogočile transport 78,5 milijona neto ton in več kot 26,1 milijarde neto tonskih kilometrov. 

Dogodki, ki so zaznamovali leto 2023

Z začetkom leta je skupina RCG uresničila dva izmed svojih širitvenih načrtov: Od 1. januarja 2023 je v Šanghaju podružnica z lastnimi zaposlenimi. Poleg tega je bila v Srbiji ustanovljena nova Carrier transportna družba. S tem je skupina RCG v letu 2023 z lastno vleko na poti že v 13 državah. Številne druge vrhunce – kot so nove povezave TransFER, multimodalnni transporti za znane stranke in drugo – najdete v velikem letnem pregledu skupine RCG.

29.04.2023