ÖBB bilançosu 2022: RCG, yılı yine artı ile kapatıyor

Meydan okuyan bir ortama rağmen olumlu bir ciro büyümesi. ÖBB Rail Cargo Group (RCG) bilançosu grup olarak ve memleket piyasaları Avusturya ve Macaristan'da olumlu kalmaya devam ediyor.

Demiryolu yük taşımacılığı 2022 yılında çok sayıda krizle karşı karşıya kaldı. Bunlara Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı savaşı, aşırı derecede artan enerji fiyatları, üretimde kısmalar, malzeme ve tedarik sıkıntıları ve tüm Avrupa'da çok sayıda yönlendirmeli yoğun inşaat çalışmaları dâhildi. Lojistik akışları ilave olarak (örn. Şangay'daki Lockdown veya Schwechat'taki rafineri kesintisi gibi) münferit arızalardan dolayı kesildi ve yüksek maliyetlerle tekrardan oluşturuldu.

RCG, bu meydan okuyan ortamda Avrupa'nın lider demiryolu lojistiği şirketi olarak yılı 7,3 milyon Avro'luk vergi öncesi kâr ile kapatmayı başardı. Demiryolu sektörü için devlet teşviki gibi tüm özel etkiler dahi dikkate alındığında vergilerden önce net olarak olumlu bir faaliyet sonucu söz konusudur. Ciro yaklaşık 1,94 milyar Avro'ya çıkmış olup 2021 yılının yaklaşık %3 üzerindedir.

Demiryolu, tedarik ve sistem açısından önemlidir.

RCG 2022 yılında, 448.000'den fazla ve böylece günde 1.230 treni güvenli bir şekilde hedefine ulaştırdı. Verimli lojistik çözümleri ile geçtiğimiz yıl 88,4 milyon net ton taşınabildi ve kendimize ait lokomotifler ve personel ile 27 milyar net ton kilometre yol kat edilebildi. RCG 2022 yılında çok sayıda kriz yaşanan bir ortamda olumlu sonuçla kapatmayı başarmakla kalmadı, tedarik sistemi ve iklim için önemini de bir kez daha kanıtlayabildi – örn. Schwechat'taki rafineri kazası sonrası yakıt tedarikini sağlayarak veya Ukrayna'dan ayda yaklaşık 100 tahıl trenini taşıyarak.

21.04.2023