Kilka razy dziennie między Villach i Koper

Połączenie non-stop grupy ÖBB Rail Cargo Group (RCG) dla ładunków wagonowych między Austrią a Słowenią z połączeniami z centrami gospodarczymi Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Jako centrum importu i eksportu port Koper odgrywa decydującą rolę i jest ważnym węzłem dla międzynarodowego transportu towarowego. Położenie portu nad Adriatykiem oferuje strategiczne połączenie z siecią TransNET, RCG, umożliwiając tym samym efektywne połączenia transportowe z Europą Środkową, w szczególności z Austrią i dalej z Niemcami, Węgrami i Czechami.

Wysoka częstotliwość we własnej trakcji

Dzięki dwóm do trzech przewozów dziennie w obie strony i czasowi tranzytu wynoszącemu dwa dni, TransFER Villach–Koper oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne, w tym transport wstępny i końcowy, a także dodatkowe usługi spedycyjne, takie jak możliwości przeładunkowe, logistyka magazynowa, usługi celne i dystrybucja końcowa - 100 % usług od jednego dostawcy. Transportowane mogą być wszelkiego rodzaju towary – w tym towary niebezpieczne (RID) i nietypowe przesyłki – zarówno w sposób konwencjonalny, jak i w kontenerach o długości od 20 do 45 stóp, naczepach wymiennych o długości od 20 do 40 stóp, a także w naczepach przeładowywanych dźwigiem. Ponadto RCG oferuje intermodalną usługę TransFER w ramach TransNET, która obsługuje pięć kursów w obie strony tygodniowo między Villach i Koper.

Usługi logistyczne w porcie Koper

RCG posiada bezpośrednią umowę spedycyjną z portem Koper, która umożliwia sprawną logistykę portową przed rozpoczęciem lub po zakończeniu transportu kolejowego. Klienci korzystają z pełnego pakietu usług, który obejmuje wszystkie wymagania od początkowego odbioru do końcowej dostawy. Własny zespół na miejscu umożliwia RCG kompleksowe działania spedycyjne i ciągłe monitorowanie ruchów towarowych, procesów i statusu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku.

TransFER Villach-Koper (konwencjonalny) TransFER Villach–Koper (intermodalny)

26.03.2024