Informacje o firmie

Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft
(zwana dalej Rail Cargo Austria AG)
1100 Wiedeń
Am Hauptbahnhof 2

Tel. +43 5 1778
kommunikation@railcargo.com

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Wiedniu pod numerem: FN 248731g
NIP: ATU58044244
Siedziba firmy: 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

Przedmiotem działalności Rail Cargo Austria AG jest w szczególności przewóz towarów, w tym świadczenie usług użyteczności publicznej, jak również produkcja i eksploatacja wszystkich niezbędnych do tego urządzeń, a także realizacja wszelkich związanych z tym lub spowodowanych przez to aktywności (np. nabycie udziałów), a w szczególności prowadzenie publicznego transportu towarów w oparciu o taryfy.

Rail Cargo Austria AG jest w 100-procentach spółką zależną Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft z siedzibą w 1100 Wiedniu, Am Hauptbahnhof 2.

Strona służy do informowania opinii publicznej o zadaniach i usługach Rail Cargo Austria AG.

Grupa ÖBB jest członkiem Izb Gospodarczych Wiednia, Dolnej Austrii, Burgenlandu, Styrii, Górnej Austrii, Salzburga, Karyntii, Tyrolu i Vorarlbergu.

Odpowiedzialny organ nadzorczy w sprawach kolejowych: Najwyższy Urząd Kolejowy (Depart. II/C) w Federalnym Ministerstwie Transportu, Innowacji i Technologii, 1030 Wiedeń, Radetzkystraße 2

(Publikacja zgodnie z § 25 ustawy medialnej i § 5 ustawy o handlu elektronicznym.)