Odpady

Aby zapewnić zrównoważone, zgodne z prawem i przyjazne dla klimatu postępowanie z odpadami, opieramy się na kompleksowej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami i logistyki.

Odpady na torach – Environmental Solutions

Wiele rodzajów odpadów szczególnie dobrze nadaje się do transportu kolejowego. Należą do nich urobek, potłuczone szkło, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady komunalne, popiół i żużel. Obojętne, jaki rodzaj odpadów klient chce z nami przewieźć: oferujemy dostosowane do potrzeb rozwiązania w transporcie kolejowym odpadów. Nasze innowacyjne, kompleksowe rozwiązania logistyczne, ogólnokrajowa infrastruktura, sieć pojedynczych wagonów i nasze know-how wyróżniają nas od lat jako kompetentnego partnera.

Kompetencje w gospodarce odpadami – Environmental Services

Enviromental Services jest w koncernie ÖBB pierwszym punktem odniesienie w kwestiach gospodarki odpadami. Tutaj zatrudniamy ekspertów, którzy dzięki swojemu know-how zajmują się utylizacją lub recyklingiem powstałych odpadów. W ten sposób zagwarantowana jest zgodna z przepisami utylizacja odpadów oraz transport odpadów do utylizacji lub recyklingu z placów budowy.

Skontaktuj się z nami

Znajdź swoją osobę kontaktową za pomocą 3 kliknięć

Korzyści dla klientów

  • Indywidualne i dopasowane do potrzeb klientów rozwiązania logistyczne typu end-to-end odnośnie transportu odpadów
  • (powiązane z transportem kolejowym) kompleksowe rozwiązania dla dużych placów budowy
  • Odbiór odpadów i ich recykling / usuwanie
  • Wtórny recykling surowców i logistyka transportu na placach budowy
  • Kontrola, konserwacja i czyszczenie separatorów oleju w obrębie warsztatów, stacji benzynowych itd.
  • Sprzątanie wagonów, kontrola działania, smarowanie i poprawki (wagony platformy, wagony zakryte, wagony samorozładowcze, platformy, kontenery i cysterny)