Rail Cargo Group w Słowenii

Rail Cargo Group w Słowenii specjalizuje się w obsłudze transportów intermodalnych przez porty Adriatyku oraz dostawach na samochodach ciężarowych i logistyce magazynowej.

Skontaktuj się z nami

Znajdź swoją osobę kontaktową za pomocą 3 kliknięć

Wyjątkowe położenie geograficzne Słowenii, skrzyżowaniem dwóch ważnych paneuropejskich korytarzy, definiuje nasze portfolio usług. W Słowenii łączymy Europę Środkowo-Wschodnią z Morzem Śródziemnym. Port Koper - jako najbardziej wysunięty na północ port na Adriatyku - pełni funkcję najważniejszej zamorskiej bramy na Daleki Wschód. A dzięki bezpośredniemu połączeniu z portem realizujemy kompleksowe, wysokiej jakości międzynarodowe usługi. A to dzięki naszej rozbudowanej sieci o skróconym czasie transportu i większej punktualności. Koncentrujemy się na imporcie i eksporcie, transporcie tranzytowym przez Słowenię oraz rozwiązaniach logistycznych w porcie Koper. Ponadto oferujemy usługi logistyczne spedycji, takie jak odprawy celne, dostawy samochodami ciężarowymi, magazynowanie, przeładunki i śledzenie przesyłek.