GrainLane – Rynek dla ukraińskiego zboża

Wspólnie z partnerem V_labs, ÖBB Rail Cargo Group (RCG) rozwija wirtualny rynek GrainLane. Cel: ożywienie handlu rolnego ukraińskim zbożem drogą lądową.

RCG od momentu wybuchu konfliktu na Ukrainie zwiększyło ilość transportów rolniczych z Ukrainy. Oprócz tych transportów kolejowych, które do końca czerwca obejmowały już łącznie prawie 330 000 ton, RCG stawia na rozwiązania cyfrowe w celu pobudzenia handlu rolnego drogą lądową.

Nawiązywanie nowych relacji biznesowych

Pod kierownictwem RCG, wspólnie z zespołem Open Innovation Team ÖBB-Holding i zewnętrznym partnerem V_labs, opracowano internetowy rynek „GrainLane“ – otwarte i przejrzyste narzędzie dla handlu rolnego. GrainLane łączy ukraińskich rolników z handlowcami, konsumentami i dostawcami usług logistycznych. Za pomocą kilku kliknięć można stworzyć szczegółowe oferty ziarna (m.in. wskazanie zawartości białka, uprawa konwencjonalna lub ekologiczna itp.) oraz wyszukiwania. Po udanym dopasowaniu można wymienić informacje kontaktowe, a na koniec złożyć wniosek o transport. GrainLane tworzy więc podstawę do rozkwitu rynku pomiędzy ukraińskimi producentami a europejskimi lub afrykańskimi kupcami i handlowcami, którzy przed wojną często nie mieli żadnych kontaktów handlowych.

Dostępny bezpłatnie

GrainLane jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych i można z niego korzystać w każdej chwili pod adresem www.grain-lane.com i ma już ponad 600 użytkowników. Obecnie na GrainLane oferowane jest 61 000 ton produktów rolnych w atrakcyjnych cenach: od pszenicy (od 200 euro za tonę), przez soję (od 580 euro za tonę) po suchą kukurydzę (od 169 euro za tonę). Zainteresowani mogą indywidualnie konsultować szczegóły ze sprzedającymi, a GrainLane opcjonalnie wspiera ofertami transportowymi dzięki swojej sieci partnerskiej. Dzięki temu ukraińscy producenci mogą wygodnie i bezpiecznie dotrzeć do międzynarodowych klientów, takich jak młyny, handlowcy, eksporterzy i wielu innych.

11.07.2022