RCG ilk kez CDP değerlendirmesinde

Değerlendirmeye katılan ÖBB Rail Cargo Group (RCG) takdire şayan bir sonuç elde etti.

CDP; yani Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi); değerlendirmelerinde şirketleri, şehirleri, bölgeleri ve ülkeleri, çevresel şeffaflık ve önlemler açısından puanlayan gönüllü bir organizasyondur. Küresel açıdan bakıldığında bu değerlendirme, çevresel raporlamanın altın ölçüsüdür. Yatırımcılar, şirketler, siyasi karar mercileri, bilim insanları ve medya; şirketlerin iklimle ilgili veri ve stratejileri hakkında bilgi edinmek için CDP verilerinden faydalanıyor.

CDP'nin amacı; şirket ve yerel idarelerin, iklim açısından zararlı sera gazı emisyonları ve su tüketimi gibi çevresel verilerini açıklamasını sağlamaktır. CDP gönüllü olarak doldurulan anketler yardımıyla değerlendirme için belirleyici olan veri ve bilgileri topluyor.

Avrupa ekonomisinin sürdürülebilir lojistik belkemiği olarak RCG de geçtiğimiz yılda bu kapsamlı anketi doldurup iklimle ilgili gerekli tüm verileri CDP'ye iletti. Bu kapsamda RCG, C değerlendirmesine layık görüldü. Bu da ilk katılım için son derece takdir edilesi bir sonuçtur. Amacımız, gelecekte iklim korumaya yönelik daha iyi veri temelleri ve önlemler ile sonucu ileriye taşımaktır.

RCG, CDP değerlendirmesinin yanı sıra ESG veya EcoVadis gibi başka değerlendirmelerde de yer almıştır. Bununla ilgili genel bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

Dereceler

08.02.2022