RCG prvič ocenjen s strani CDP

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je z udeležbo dosegla dober rezultat.

CDP - Carbon Disclosure Project - je neprofitna organizacija, ki ocenjuje podjetja, mesta, regije in države glede okoljske preglednosti in ukrepov. V svetovnem merilu ocena velja za zlati standard okoljskega poročanja. Vlagatelji, podjetja, oblikovalci politik, akademiki in mediji uporabljajo podatke CDP, da se seznanijo s podatki in strategijami podjetij, povezanimi s podnebjem.

Cilj CDP je, da podjetja in tudi občine objavijo svoje okoljske podatke, kot so emisije toplogrednih plinov, ki škodujejo podnebju, in poraba vode. Na podlagi vprašalnikov, ki se izpolnjujejo prostovoljno, CDP zbira podatke in informacije, ki so ključni za oceno.

Kot trajnostni logistični steber evropskega gospodarstva je družba RCG tudi lani odgovorila na obsežen vprašalnik in družbi CDP posredovala vse podatke, povezane s podnebjem. Pri tem je skupina RCG prejela oceno C, kar je za njeno prvo prijavo zelo dober rezultat. Naše prizadevanje je, da bi v prihodnosti z boljšimi podatkovnimi bazami in ukrepi za varstvo podnebja izboljšali rezultate.

Poleg ocene CDP se RCG sooča tudi z drugimi ocenami, kot sta ESG ali EcoVadis. Pregled je tukaj:

Ocene

08.02.2022