RCG po raz pierwszy w rankingu CDP-Rating

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) osiągnęła przyzwoity wynik dzięki uczestnictwu w projekcie.

Carbon Disclosure Project (w skrócie CDP) to organizacja non-profit, która w swoich ratingach zajmuje się oceną firm, miast, regionów i krajów pod kątem przejrzystości środowiskowej oraz działań podejmowanych na rzecz środowiska. Z perspektywy globalnej ocena jest standardem używanym do celów raportowania środowiskowego. Inwestorzy, firmy, decydenci polityczni, naukowcy i media wykorzystują dane CDP, aby dowiedzieć się o danych dotyczących klimatu i strategiach firm.

Celem CDP jest osiągnięcie stanu, w którym firmy i gminy publikują swoje dane środowiskowe zawierające informacje, takie jak szkodliwe dla klimatu emisje gazów cieplarnianych i zużycie wody. CDP gromadzi dane i informacje decydujące o ocenie za pomocą ankiet, które są wypełnianie dobrowolnie.

Grupa RCG będąca zrównoważonym kręgosłupem logistycznym europejskiej gospodarki, również udzieliła odpowiedzi na zadane pytania w obszernym kwestionariuszu w zeszłym roku i przesłała CDP wszystkie dane liczbowe związane z klimatem. RCG otrzymało ocenę C: to bardzo dobry wynik, jak na fakt, że zgłoszenie zostało przekazane po raz pierwszy. Naszą ambicją jest dalsza poprawa wyniku w przyszłości poprzez lepszą wiedzę i działania podejmowane na rzecz ochrony klimatu.

Oprócz ratingu CDP, grupa RCG bierze również udział w innych badaniach, takich jak ESG lub EcoVadis. Przegląd informacji na ten temat zamieściliśmy w tym miejscu:

Oceny

08.02.2022