RCG poprvé získává rating CDP

Úctyhodného výsledku dosáhla ÖBB Rail Cargo Group (RCG) svou účastí.

CDP – Carbon Disclosure Project – je nezisková organizace, která hodnotí společnosti, města, regiony a země z hlediska environmentální transparentnosti a opatření. Z globálního hlediska je rating zlatým standardem environmentálního reportingu. Investoři, společnosti, političtí činitelé, vědci a média využívají data CDP ke zjištění údajů týkajících se klimatu a firemních strategií.

Cílem CDP je, aby společnosti a obce zveřejňovaly svá environmentální data – jako jsou emise skleníkových plynů a spotřeba vody, které jsou pro klima škodlivé. CDP shromažďuje údaje a informace, které jsou pro hodnocení klíčové, pomocí dotazníků, které jsou dobrovolně vyplněny.

Jako udržitelná logistická páteř evropské ekonomiky společnost RCG v loňském roce rovněž zodpověděla rozsáhlý dotazník a předložila CDP všechny údaje týkající se klimatu. RCG získalo hodnocení C – pro první podání naprosto úctyhodný výsledek. Naší ambicí je výsledky v budoucnu dále zlepšovat prostřednictvím lepších databází a opatření na ochranu klimatu.

Kromě hodnocení CDP čelí RCG také dalším hodnocením, jako je ESG nebo EcoVadis. Přehled najdete zde:

Hodnocení

08.02.2022