MIKE

Naš digitalni asistent MIKE podržava Vas s digitalnim uslugama oko prijevoza robe. MIKE kontinuirano nudi nove funkcionalnosti, koje čine odvijanje prijevoza - od transportnih upita do naplate - lakšim, učinkovitijim i transparentnijim.

MIKE trenutno ima sljedeće funkcionalnosti:

Capacity Planning (Planiranje kapaciteta)

Naše planiranje kapaciteta omogućuje Vam bolje planiranje potrebnih vagona za željeznički prijevoz i proaktivno reagiranje na ograničenja ili prekomjerne kapacitete. Temelj za to je količina Vaših proizvoda.
Tako Vaša roba nikada neće ostati na putu.

Ordering (Naručivanje)

Na temelju predložaka vrlo jednostavno izradite narudžbe praznih vagona i teretne listove - uskoro i program za kompletne vlakove kupca. Promjene i dodatni zahtjevi za Vas su transparentni i jednostavni. Na taj način možete ciljano dodijelivati resurse. Osim toga, u bilo kojem trenutku možete vidjeti napredak svoje narudžbe, a da ne morate pitati.
Naručujete izravno - mi se brinemo za sve ostalo.

Tracking (Praćenje prijevoza)

Sa MIKE Tracking sustavom za praćenje prijevoza u svakom trenutku znate gdje se upravo nalaze Vaše pošiljke i kada se očekuje da stignu. Pri tome se pošiljke jasno prikazuju na kartama. Tako ste uvijek u toku od trenutka slanja do predviđenog vremena dolaska. Također možete koristiti funkciju komentara da nas kontaktirate u vezi svake pošiljke.
Vi zadržavate nadzor nad svim svojim pošiljkama.

Osim toga, nudimo Vam mogućnost elektroničkog obavještavanja da su Vaši vagoni spremni za preuzimanje. Jednostavno upotrijebite MIKE Tracking ili našu novu aplikaciju MIKE Mobile.

Više informacija