Compliance u Rail Cargo Group

Živjeti odgovornost. Kao jedan od vodećih stručnjaka za logistiku i transport u europskom željezničkom teretnom prometu, snosimo veliku odgovornost.

Dr. Clemens Först, CEO Rail Cargo Austria AG:

"Uvjereni smo da je poslovanje s integritetom i u skladu sa zakonom i našim vrijednostima suštinski preduvjet za zadovoljne klijente/ice i zaposlenike/ce te da doprinosi gospodarskom uspjehu – centralnim elementima uslužno orijentiranog poduzeća."

Code of Conduct (Kodeks ponašanja)

Zaposlenici/e u Rail Cargo Group (bez obzira na nacionalnost) su tzv. javni/e službenici/e u smislu austrijskog zakonodavstva (Član 74 stav 1 točka  4a podtočka d austrijski Zakon o krivičnom pravu)

Stoga se primjenjuju visoki standardi integriteta. Code of Conduct / Kodeks ponašanja, koji je obvezujući za sve zaposlenike/ce (pogledajte poveznice u nastavku), opisuje etička i opća načela na kojima Rail Cargo Group temelji svoje gospodarske aktivnosti:

 • Ponašanje u skladu sa zakonom i pravilima
 • Korupcija i njezina prevencija
 • Sukobi interesa
 • Sekundarno zapošljavanje i ulaganje u poduzeća
 • Postupanje s imovinom
 • Zaštita podataka i sigurnost podataka
 • Lobiranje
 • (Tržišno) natjecanje
 • Partnerstvo s dobavljačima/cama
 • Zaštita okoliša
 • Političke aktivnosti
 • Odgovornost / posljedice

Whistleblowing (Prijavljivanje nepravilnosti)

Preko sustava prijavljivanja nepravilnosti (Whistleblowing System) u ÖBB Grupi, interni/e i eksterni/e prijavitelji/ce mogu u svakom trenutku (čak i anonimno) obavijestiti našu Compliance organizaciju o Compliance prekršajima, razmjenjivati dokumente i, po želji, ostati u kontaktu putem vlastitog poštanskog sandučića. Time se osigurava povjerljivost i zaštita osoba koje prijavljuju nepravilnosti. Prijavitelji/ce nepravilnosti mogu sami odlučiti žele li navesti svoje ime i prezime. Ako želite podnijeti povjerljivu prijavu nepravilnosti, putem sljedeće poveznice možete pristupiti zaštićenom kanalu za prijavljivanje nepravilnosti:

Želim prijaviti nepravilnost: Whistleblowing

Compliance Management System (Sustav upravljanja usklađenošću)

Odjel za Compliance je prvenstveno odgovoran za prevenciju, rano otkrivanje i istrage na osnovu prijava nepravilnosti koje se odnose na gospodarski kriminal i korupciju. Sveobuhvatni sustav upravljanja usklađenošću (Compliance Management System) u Rail Cargo Group osigurava da su poslovne aktivnosti Rail Cargo Group u skladu sa zakonskim propisima i internim načelima.

Compliance Management System Graphic
 • Compliance Management System

  Prevencija

  Kroz jasne i nedvosmislene smjernice i procedure, redovitu obuku i stalno savjetovanje vezano za pitanja svakodnevnog poslovanja sve do kompleksnih poslovnih slučajeva, Compliance pomaže da se spriječi šteta za Rail Cargo Group, njezine zaposlenike/ce i poslovne partnere/ice.

  Rano otkrivanje

  Rano prepoznavanje mogućih Compliance rizika ključno je kako bismo im se mogli adekvatno suprotstaviti. Zato Compliance redovito vrši analize rizika i revizije usklađenosti sa zakonskim i internim odredbama (Compliance Audits) te pruža sveobuhvatno savjetovanje o zakonskim odredbama o sankcijama.

  Reakcija

  Odjel za Compliance dužan je dosljedno istražiti prijave nepravilnosti relevantne za Compliance kako bi dao odlučujući doprinos raščišćavanju Compliance prekršaja u Rail Cargo Group. Rezultati dovode do preporuka u pogledu potencijala za poboljšanje i odgovarajućih sankcija.

Trade Compliance (Trgovinska usklađenost)

Kao jedno od vodećih željezničkih poduzeća za prijevoz tereta u Europi, Rail Cargo Group pomaže klijentima/cama i poslovnim partnerima/cama posebnim ispitnim postupkom vezanim za teme kao što su embargo, zakoni o kontroli izvoza, sankcije te kritični poslovni partneri/ce. Prijevozi se besplatno provjeravaju vezano za vanjskotrgovinska ograničenja.

Vaša kontakt osoba

Istvan Levai

Compliance Officer Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobitel: +43 664 6178694

Pošalji email