Compliance u Rail Cargo Group

Naša odgovornost. Kao jedan od vodećih logističkih i transportnih specijalista željezničkog prometa u Europi imamo veliku odgovornost prema svim stakeholder (kupci, zaposlenici, javnost, itd.).

Dr. Clemens Först, CEO Rail Cargo Austria AG:

„Uvjereni smo da su integritet i ponašanje u poslovnom životu, uvijek usklađeno sa zakonima i vrijednostima, važan preduvjet za zadovoljne klijente i zaposlenike te da pridonose gospodarskom uspjehu koji je središnji element društva usmjerenog na pružanje usluga.“

Naš Compliance sustav

Compliance prvenstveno služi prevenciji, ranom prepoznavanju i razjašnjenju činjenica vezano za gospodarski kriminal i korupciju. Opsežan compliance sustav Rail Cargo Grupe osigurava da su poslovne aktivnosti Rail Cargo Grupe u skladu sa zakonskim propisima i internim načelima.

 • Prevencija
  Jasnim i nedvosmislenim smjernicama i postupcima, redovitim tečajevima kao i neprestanim savjetovanjem u tekućem poslovanju, pa sve do složenih slučajeva, compliance pridonosi sprječavanju štete za Rail Cargo Grupu, njene zaposlenike i poslovne partnere.
   
 • Rano prepoznavanje
  Odlučujuće je rano prepoznati moguće compliance opasnosti kako bi ih se moglo adekvatno spriječiti. Stoga compliance redovito provodi analize rizika i revizije samog compliance-a.
   
 • Reakcija
  Compliance ima obvezu dosljedno pratiti sva upozorenja kako bi na odlučujući način pridonijela razjašnjavanju compliance povreda u Rail Cargo Grupi. Rezultati ove aktivnosti vode do preporuka glede potencijala za poboljšanje kao i do odgovarajućih sankcija.

Rail Cargo Group nastoji neprestano ocjenjivati compliance sustav i nastaviti ga razvijati uzimanjem u obzir novih zakonskih propisa.

Naš Code of Conduct

S obzirom da se tijela i osoblje Rail Cargo Grupe smatraju javnim službenicima, primjenjuju se vrlo visoka mjerila glede integriteta. Jezgra razumijevanja compliance-a je kodeks ponašanja.

 • Pravilno ponašanje u skladu sa Zakonom
 • Korupcija i prevencija iste
 • Sukob interesa
 • Dodatno zaposlenje i poslovni udjeli
 • Ophođenje s vrijednom imovinom
 • Sigurnost i zaštita podataka
 • Lobiranje
 • Konkurencija
 • Partnerstvo s dobavljačima
 • Zaštita okoliša
 • Politička aktivnost
 • Odgovornost/posljedice

Nositelji dužnosti

Svi zaposlenici Rail Cargo Group su dužnosnici u smislu austrijskog zakonodavstva (§ 74 Abs. 1 Z 4a lit. d StGB).

Vaša kontakt osoba

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobitel: +43 664 6178694

Pošalji email