Opći uvjeti korištenja za web stranice Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG i firme s većinskim udjelom)

Predlažemo Vam da pažljivo pročitate ove uvjete korištenja.

1. Važenje i područje primjene

Korištenje webstranica ponuđenih od strane Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG i firmi s većinskim udjelom) te svih podataka koji su dostupni preko tih web stranica, informacija i usluge s iznimkom usluga koje podliježu posebnim ugovorima, je dopustivo isključivo na temelju ovih općih uvjeta.

Ovi opći uvjeti korištenja se mogu u pojedinim slučajevima nadopuniti, modificirati i zamijeniti.

S početkom korištenja web stranice prihvaća se važenje ovih općih uvjeta korištenja u navedenoj verziji.

2. Web stranice

Na našoj web stranici se nalaze različiti podaci, informacije i aplikacije koje su spremne za download.

Mi smo u svakom trenutku spremni, djelomično ili u cjelosti obustaviti rad naše web stranice.

Neka područja ili usluge naših web stranica mogu bit zaštićeni lozinkom. Pristup tim stranicama je u pojedinim slučajevima zbog sigurnosti poslovnog prometa moguć jedino ukoliko se registrirate. Za registraciju ne postoji pravni zahtjev.

Također zadržavamo parvo, web stranice koje su do sada imale slobodan pristup podložiti registraciji.

Web stranice trećih (hiperveze)

Naše stranice mogu sadržavati hiperveze na web stranice trećih.

Za sadržaj tih web stranica ne pruzimamo odgovornost jer se tu radi o o sadržajima koje nismo mi stavili na raspolaganje.

3. Pravo korištenja

Korištenje sadržaja dostupnih na našim web stranicama podliježe ovim uvjetima u važećoj verziji.

Svi zasebni uvjeti korištenja ili licencni uvjeti su iznad općih uvjeta korištenja.

Svi dostupni sadržaji na web stranici su pravno tržišno zaštićeni te ukoliko nije drukčije naznačeno su samo za osobnu uporabu, a ne za komercijalno korištenje.

Podaci, informacije, aplikacije, imena marki, slike i ostali sadržaji se bez našeg prethodnog pisanog odobrenja ne smiju obrađivati, mijenjati, kopirati, modificirati, nadopunjavati, umnažati, izlagati, prodavati, iznajmiti ili u bilo kakvom drugom obliku i na drugi način koristiti.

Svako korištenje mimo navedenog (pogotovo komercijalno korištenje) nije dozvoljeno vez prethodne suglasnosti vlasnika ili pojedinog vlasnika prava na navedeno.

Osim izričito dozvoljenog prava korištenja, korisniku se ne prepuštaju nikakve licence te nikakva daljnja prava bilo koje vrste, pogotovo ne korištenje imena firme, zaštićenih prava (marke, patenti) niti autorska prava.

Ukoliko Vi kao korisnik na našim web stranicama ostavite bilo kakve ideje ili prijedloge, ovlašteni smo koristiti ih bez naknade.

4. Obveze korisnika

Vi kao korisnik prilikom korištenja naših web stranica

  1. Svojim ponašanjem ne smijete kršiti običaje dobrog ponašanja
  2. Ne smijete naše web stranice koristiti protivno njihovoj namjeni
  3. Ne smijete povrijediti naša zaštićena i autorska prava
  4. Ne smijete dostavljati nikakav sadržaj s virusima, trojancima ili nekim drugim programiranjima koji mog oštetiti software
  5. Ne smijete stavljati, spremati ili slati hiperveze za koje nemate ovlaštenje, pogotovo kada su te hiperveze ili sadržaji protivni obvezama o tajnosti ili su protupravni ili ako ta reclama ili spam mailovi sadrže I distribuiraju viruse, greške ili ako pozivaju na sudjelovanje u igrama na sreću, piramidalnom sustavu prodaje, lančanim pismima ili sličnim aktivnostima.

Ovlašteni smo u svakom trenutku onemogućiti pristup našim web stranicama pogotovo kada Vi kao korisnik prekršite opće uvjete korištenja ili druge posebne pogodbe.

5. Odgovaranje / Jamstvo

Ukoliko besplatno prepustimo podatke, informacije i aplikacije, tada je naše odgovaranje za bilo kakve manjkavosti isključeno, ukoliko se ne može dokazati protupravno ili zlobno ponašanje s naše strane.

Odgovaranje u drukčijim slučajevima od navedenih pretpostavlja protupravno i namjerno nemarno ponašanje s naše strane koje mora biti dokazivo. U pravilu je naše odgovaranje isključeno za indirektne štete ili neostvarenu dobit ili u slučaju izmjene podataka i informacija. Odgovaranje za osobne ozljede postoji već kod običnog nemarnog ponašanja.

Također ne preuzimamo odgovornost za točnost, ispravnost, slobodu od zaštite i autorskih prava trećih, potpunost i/ili iskoristivost te trajnu dostupnost web stranica.

Iako se trudimo održavati naše web stranice i dostupne sadržaje slobodne od virusa i zlobnog softwarea ni u kojem slučaju ne garantiramo odsutnost zlobnog softwarea. Prije korištenja i pohranjivanja podataka i informacija Vi kao korisnik morate poduzeti sve sigurnosne mjere.

6. Služba web analize

Naše web stranice koriste Piwik. Tu se radi o takozvanoj službi web analize. Piwik koristi tzv. cookies, to su tekstne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje nam omogućuju analizu korištenja web stranice. U tu svrhu se informacije o korištenju koje generira cookie (uključujući i Vašu IP adresu) prenose na naš server te se pohranjuju u svrhu analize korištenja, što služi optimiziranju web stranice s naše strane. Vaša IP adresa se prilikom navedenog postupka odmah anonimizira, tako da nije moguće saznati o kome se radi.

Podaci i informacije o korištenju naših web stranica koje cookie generira ne dajemo trećima.

Korištenje cookija možete zabraniti uz određene postavke na Vašem pretraživaču. U tom slučaju može doći do toga se web stranica ne može u potpunosti sa svim funkcijama koristiti.

Ukoliko niste suglasni s pohranjivanjem i obradom podataka u vezi Vašeg posjeta i korištenja naših web stranica, u svakom trenutku to možete opozvati jednostavno jednim klikom mišem. U tom slučaju se u Vašem pretraživaču postavlja tzv. opt-out-cookie što ima za posljedicu da Piwik ne uzima nikakve podatke.

Izričito napominjemo da, u slučaju da izbrišete Vaše cookije, to ima za posljedicu da se i opt-out-cookie briše te ga morate ponovno aktivirati prilikom novog korištenja web stranice.

7. Zaštita podataka

Iz tehničkih razloga moramo prikupljati određene podatke i informacije o posjeti našim web stranicama, npr. koje web stranice se koriste, vrijeme i trajanje posjete te podaci koje korišteni pretraživač stavlja na raspolaganje (npr. korišteni operativni sustav i sigurnosni sustav). Ove podatke i informacije koristimo anonimno, kako bismo našu ponudu napravili što boljom za korištenje te kako bi je mogli što više optimizirati.

Ukoliko na našim web stranicama stavite svoje osobne podatke ili informacije na raspolaganje, tada ćemo ih koritstiti bez Vaše daljnje privole. Korištenje podataka u marketinške ili oglašivačke svrhe ili davanje podataka trećim osobama može uslijediti jedino uz Vaš posebni pristanak. O davanju podataka ostalih firmama u Rail Cargo Group informirat ćemo Vas naknadno, ukoliko do toga dođe.

Na našim web sranicama nalaze se i sadržaji vanjskih ponuđača (npr. Facebook, youtube, Twitter, …) ili njihovi linkovi. Za vrijeme povezivanja nisu prepoznate nikakve pravne povrede. Ukoliko dođemo do saznanja o pravnim povredama, takvi linkovi će se ukloniti istog trenutka.

Ukoliko na našim web stranicama podignete takav sadržaj ili pređete na te stranice, pohranit ćemo podatke koji su stavljeni na raspolaganje od stranje pretraživača. Općenito nismo odgovorni za sadržaj na tim vanjskim stranicama, niti vezano za zaštitu podataka niti vezano za tehničku sigurnost dostupnih podataka i informacija. Svakako obratite pažnju, da i te vanjske web stranice mogu koristiti tehnologije za personalizaciju reklamiranja.

Opće informacije

Imate pravo od nas tražiti informaciju o tome koje podatke o Vama pohranjujemo. Štoviše, uz predočenje pravnog naloga imate pravo zahtjevati izmjenu i brisanje Vaših osobnih podataka kod nas.

Kontakt

Ukoliko na našoj web stranici nudimo mogućnost kontaktiranja preko kontakt obrasca, navedena komunikacija se zaključano vodi putem https protokola. Molimo uzmite u obzir da se tajnost druge komunikacije na internetu, pogotovo putem maila, ne može garantirati te stoga preporučujemo da se povjerljivi podaci ne šalju putem maila.

8. Ostalo

Svi ostali dogovori podliježu pisanoj formi.

Ukoliko pojedine odredbe ovih uvjeta postanu ništetne, valjanost ostalih uvjeta ostaje netaknuta. Nevažeći ili ništetni uvjet će se zamijeniti drugim, koji je najbliži navedenom uvjetu. Ova odredba se primjenjuje i kod rupa.

Vrijedi austrijsko pravo, s iznimkom međunarodnog privatnog prava i trgovačkog prava UN-a.

Mjesto izvršenja i nadležnost suda je Beč, ukoliko nije naveden zakon zaštite korisnika sukladno članku 1.