Otpad

U našim logističkim rješenjima mislili smo i na otpad. Nepotrebno se zbrine, sirovine recikliraju i ponovno upotrebljavaju.

Mi smo stručnjaci na polju ponovnog upotrebljavanja otpada, zbrinjavanju otpada kao i u zbrinjavanju otpada na velikim gradilištima. Posebno osjetljivo područje gospodarenja otpadom iziskuje specijalna transportna rješenja i rješenja odlaganja. Zbog toga kod transporta za skladišta, silose ili cestovni prijevoz nagalasak stavljamo na kompletna rješenja: željeznička logistička rješenja u okviru saniranja tla, sanacije okoliša i izgradnje prometnica, mikrobiološka i mehanička obrada tla kao i ponovno upotrebljavanje sekundarnih sirovina kao što su staro željezo, papir, staklo i drvo.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Vaše prednosti

  • Preuzimanje otpada, obrada otpada i ponovno korištenje
  • Obrada starog željeza
  • Ponovno korištenje sekundarnih sirovina i transportna logistika za gradilišta
  • Kompletna rješenja za velika gradilišta
  • Provjera, održavanje i čišćenje odlagališta uljnih rezača u području radionica, benzinskih crpki, garaža i prostora za loživo ulje
  • Čišćenje vagona, funkcijskih kontrola, korištenje maziva te poboljšanja (otvoreni, pokriveni vagoni, samoistovarna kola, ravni vagoni, cisterne)