Otpad

Za održivo, zakonski usklađeno i klimatski prilagođeno zbrinjavanje otpada, oslanjamo se na povezanu stručnost u područjima gospodarenja otpadom i logistike.

Vaš otpad na željeznici – Environmental Solutions (Rješenja za zaštitu okoliša)

Mnoge vrste otpada posebno su prikladne za željeznički promet. To uključuje, na primjer iskopani materijal, razbijeno staklo, građevinski otpad i otpad od rušenja, kućanski otpad te pepeo i troska. Bez obzira koji otpad želite s nama transportirati: Nudimo rješenja po mjeri u prijevozu otpada željeznicom. Naša inovativna end-to-end logistička rješenja, sveobuhvatna infrastruktura, naša individualna mreža pojedinačnih vagona i naše znanje, već godinama nas izdvajaju kao kompetentnog partnera.

Kompetentnost u gospodarenju otpadom – Usluge zaštite okoliša

Enviromental Services (usluge zaštite okoliša) prvi su prioritet u ÖBB Grupi po pitanju gospodarenja otpadom. Ovdje se nalaze stručnjaci koji svojim znanjem brinu o zbrinjavanju ili recikliranju otpada. Time je zajamčeno pravilno odlaganje otpada i transport za opskrbu i odlaganje na gradilištima.

Kontaktirajte nas

Pronađite svoju kontakt osobu u 3 klika

Vaše prednosti

  • Individualna i prilagođena end-to-end rješenja za vaš transport otpada
  • Cjelovita rješenja (vezana željeznicom) za velika gradilišta
  • Prihvaćanje otpada i njegovo recikliranje / odlaganje
  • Korištenje sekundarnih sirovina i transportna logistika gradilišta
  • Pregled, održavanje i čišćenje sustava separatora ulja u radionicama, na benzinskim postajama itd.
  • Čišćenje vagona, provjere funkcionalnosti, podmazivanje i popravci (otvorena, natkrivena vozila, samoiskrcavajuća, ravna, kontejnerska i vozila s kotlovima)