MIKE & e-Services

Uz MIKE i naš e-Services otkrijte svijet digitalnih mogućnosti. MIKE je digitalna platforma za podršku Vaših logističkih procesa. Ugrađen u naš spektar digitalnih usluga, nastavljamo pružati odabrane usluge putem funkcije e-frachtbrief@. Naša rješenja za razmjenu podataka i sučelja dodatno proširuju raspon naše ponude.

Pojednostavljena suradnja, više transparentnosti i integrirani logistički procesi – sve Vam to pruža digitalna logistička platforma MIKE. Bilo da se radi o izradi narudžbi i transportnih naloga, o detaljnom praćenju pošiljki i vagona ili o drugim specifičnim zahtjevima: MIKE pruža prilagođena rješenja koja će se bez problema uklopiti u Vaše individualne potrebe. Pri tome se digitalne usluge mogu upotrebljavati izravno putem aplikacije sustava, ali i putem inovativnih sučelja za automatsku razmjenu podataka.

MIKE

Jeste li spremni za digitalni svijet logistike? Vašim podacima za prijavu ulazite  u MIKE, našu središnju platformu za Vaše logističke procese.

MIKE Prijava

e-frachtbrief@

e-frachtbrief@ je naše poznato rješenje sustava za rezervacije prijevoza i izradu naloga za prijevoz.

e-frachtbrief@ Prijava

Sučelje

Otkrijte sveobuhvatne mogućnosti razmjene podataka i sučelja koja su optimalno prilagođena za MIKE.