IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

1. OPĆENITO

Tvrtki Rail Cargo Group („RCG“ ili „mi“) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Beč, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g i tvrtke kćeri – važna je zaštita vaših osobnih podataka i obrada tih podataka u skladu sa zaštitom podataka. U ovoj Izjavi o zaštiti podataka objašnjavamo kako, kao voditelj obrade podataka, prikupljamo vaše osobne podatke, kako ih prema potrebi otkrivamo i upotrebljavamo te kako možete ostvariti svoja prava ispitanika.

1.1 Ako budete imali pitanja o tome kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obratite nam se putem našeg službenika za zaštitu podataka na: datenschutz@railcargo.com odnosno, putem pošte na „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte:r, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien“.

2. VRSTE OSOBNIH PODATAKA I SVRHE OBRADE

2.1 Podaci koje ste pružili dobrovoljno

Vrste osobnih podataka

„Kontaktni podaci“ kao što su oslovljavanje, titula, ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, funkcija, pripadajuća tvrtka/služba, odjel.

Svrha prikupljanja

 • Kako bismo vam mogli odgovoriti na poruke, žalbe ili upite o uslugama koje nam pošaljete, odnosno kako bismo ih mogli obraditi
 • Kako bismo vam mogli prenijeti važne informacije, primjerice, o novim linijama, odnosno proizvodima
 • Kako bismo vas mogli pozvati na događanja, primjerice, sajmove, javna događanja
 • Radi organizacije tih događanja
 • Radi sudjelovanja u nagradnim igrama
 • Radi provedbe dobrovoljnih anketa

Pravna osnova

 • Legitiman interes u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) OUZP-a

„Podaci o klijentu“ koje ste nam obznanili ili koji su nam potrebni za pružanje i naplatu naših usluga kao što su oslovljavanje, titula, ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, položaj kontakt osobe kod klijenta, broj klijenta, podaci o naručivanju i potrošnji, podaci o plaćanju klijenta

 • Radi uspostavljanja i nastavka poslovnog odnosa
 • Radi naplate naših usluga
 • Radi pozivanja na događanja za klijente
 • Radi obavještavanja o važnim informacijama koje se odnose na pružanje naših usluga.
 • Mjere prije sklapanja ugovora ili izvršenje ugovora u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) OUZP-a
 • Legitiman interes u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) OUZP-a

„Podaci o dobavljaču“ koji nam se, kao ugovornom partneru, obznanjuju tijekom postupka nabave i izvršenja ugovora kao što su oslovljavanje, titula, ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, položaj kontakt osobe kod dobavljača, podaci o plaćanju dobavljača

 • Radi uspostavljanja i nastavka poslovnog odnosa.
 • Mjere prije sklapanja ugovora ili izvršenje ugovora u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) OUZP-a
 • Legitiman interes u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) OUZP-a

2.1.1 Ako od vas tražimo osobne podatke koji nisu prethodno navedeni, u trenutku prikupljanja obavijestit ćemo vas o njima i odgovarajućim svrhama.

2.2 Podaci koje automatski prikupljamo, kolačići ili slična tehnologija

2.2.1 Informacije o osobnim podacima koje možda automatski prikupljamo tijekom posjete naše mrežne stranice te radi kolačića i sličnih tehnologija potražite u uvjetima o korištenju naše mrežne stranice.

2.2.2 Sustavi koje je tvrtka RCG učinila dostupnima svojim klijentima i poslovnim partnerima provode zapise sustava i aplikacija uobičajenog opsega isključivo radi analize pogrešaka. U to se ubrajaju IP adresa te, ovisno o upotrijebljenom sustavu, možda i preglednik koji upotrebljava korisnik. Pravna osnova za obradu tih podataka je legitiman interes RCG-a za jamčenje sigurnosti mreže i podataka te za funkcionalnost sustava, koji nije isključen interesima zaštite privatnosti ili temeljnim pravima i temeljnima slobodama (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).

2.3 Podaci koje dobivamo iz vanjskih izvora

2.3.1 Povremeno osobne podatke o vama možemo dobiti iz vanjskih izvora (kao što su podaci iz javno dostupnih registara kao što su registar trgovačkih društava ili zemljišne knjige, iz objavljenih informacija na mrežnim stranicama vaše tvrtke, odnosno vaše organizacije ili kada upit/žalbu koja se odnosi na RCG uputite drugoj tvrtki koncerna ÖBB i kada se na obradu proslijedi RCG-u). Pri tome provjeravamo imaju li ti treći vašu privolu ili su na drugi način zakonski ovlašteni ili primorani otkriti nam vaše osobne podatke.

2.3.2 Vrste podataka koje prikupljamo od trećih obuhvaćaju osobne podatke koji su vidljivi iz javnih registara ili vaše kontaktne podatke iz drugih javno dostupnih izvora kao što su mrežne stranice tvrtke. Podatke koje dobivamo od tih trećih upotrebljavamo za sljedeće svrhe:

 • kako bismo održali i poboljšali točnost evidencije koju vodimo o vama
 • kako bismo obradili upit/žalbu koja se odnosi na nas.

3. PRIMATELJ PODATAKA

3.1 Služimo za jamčenje učinkovitog slanja ponuda i politike nabave interne matrične organizacije koncerna (Rail Cargo Group) koja se sastoji od tvrtki Rail Cargo Austria AG, Rail Cargo Logistics - Austria GmbH, Rail Cargo Logistics - Environmental Solutions GmbH, Rail Cargo Logistics GmbH i Rail Cargo Operator - Austria GmbH te naših međunarodnih tvrtki kćeri unutar kojih se razmjenjuju podaci o klijentima i dobavljačima.

3.1.1 Podaci o klijentima se između društava unutar matrične organizacije koncerna razmjenjuju radi odgovaranja na upite i radi slanja ponuda, to se provodi u okviru zajedničkog sustava Customer Relationship Management (CRM) kao zajedničke dužnosti (članak 26. OUZP-a).

3.1.2 Podaci o dobavljačima kao i uvjeti nabave za pojedinog dobavljača pohranjuju se centralno i mogu se vidjeti unutar matrične organizacije koncerna kako bi se dobio pregled o ukupnosti nabave kod pojedinog dobavljača diljem koncerna te kako bi se klijentu mogle ponuditi kombinirane ponude uključivanjem dobavljača kao podugovaratelja.

3.1.3 Pristup pojedinačnih zaposlenika tim podacima, koji se prenose unutar matrične organizacije koncerna, svakako je ograničen na opseg koji je potreban u okviru njihovih aktivnosti. Svi zaposlenici koji imaju pristup obaviješteni su o tome da su informacije u sustavu CRM možda osobni podaci i/ili informacije od trenutačnog ili budućeg strateškog značaja te da se smiju upotrebljavati samo u skladu sa svrhom radi ispunjavanja dotičnog zadatka u opsegu funkcija te da posebice nije dopušten prijenos (ili omogućivanje otkrivanja na drugi način) neovlaštenim osobama ili nezaduženim položajima.

3.2 Neovisno o toj razmjeni podataka unutar matrične organizacije koncerna, vaše osobne podatke možemo prenositi sljedećim kategorijama primatelja:

3.2.1 našim tvrtkama u koncernu, organizacijama ili partnerima obrađivačima koji za nas provode usluge obrade podataka ili koji na drugi način obrađuju osobne podatke za svrhe koje su opisane u ovoj Izjavi o zaštiti podataka ili koji im se otkrivaju kada prikupljamo vaše osobne podatke. Naš centralni obrađivač za usluge u području informacijske tehnologije (npr. rad IT-sustava, tehničko održavanje i otklanjanje smetnji) je ÖBB-Business Competence Center GmbH, Lassallestraße 5, 1020 Beč, FN 248730 f, tvrtka koncerna ÖBB. Obrađivači za nas smiju obrađivati podatke koje ste dostavili isključivo u skladu s našim uputama i ako je potrebno za izvršavanje usluga. Te obrađivače ugovorom obvezujemo na osiguravanje povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka koji se obrađuju u okviru naloga. Popis najvažnijih tvrtki koncerna ÖBB možete pronaći na konzern.oebb.at/en/about-the-group/organization.

3.2.2 odgovornom tijelu za izvršenje, nadzornom tijelu ili državnoj službi, sudu ili ostalim trećima kada je otkrivanje nužno (i) zbog mjerodavnih zakona ili propisa, (ii) radi izvršavanja, očuvanja ili obrane naših zakonskih prava ili (iii) radi zaštite vaših važnih interesa ili važnih interese drugih osoba;

3.2.3 potencijalnom kupcu (i njegovim zastupnicima i savjetnicima) vezano za planiranu kupnju, spajanje ili preuzimanje naše tvrtke (ili dijela tvrtke) ako kupcu pojasnimo da vaše osobne podatke smije upotrebljavati samo za svrhe navedene u ovoj Izjavi o zaštiti podataka;

3.2.4 svim ostalim osobama ako pristanete na otkrivanje.

3.3 Razina zaštite podataka u drugim zemljama izvan EGP-a u određenim okolnostima nije usklađena s razinom zaštite unutar EGP-a. Međutim, vaše osobne podatke prenosimo samo unutar EGP-a te u zemlje za koje je Europska komisija odlučila da u njima postoji prikladna razina zaštite podataka ili uspostavljamo mjere kako bismo osigurali da svi primatelji u trećim zemljama jamče primjerenu razinu zaštite podataka. Za to, primjerice, s tim primateljima sklapamo standardne uvjete ugovora koje je donijela Europska komisija.

4. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

4.1 Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka ovisi o specifičnom kontekstu u kojem ih prikupljamo.

4.2 U pravilu se vaši osobnih podaci obrađuju samo ako za to imamo vašu privolu (članak 6. stavak 1. točka (a) OUZP-a), kada osobne podatke trebamo za ispunjavanje ugovora s vama (članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a) ili kada za obradu imamo legitiman interes koji nije isključen vašim interesima zaštite podataka ili temeljnim pravima i temeljnim slobodama (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a). U nekim slučajevima obrada vaših osobnih podataka može biti potrebna za ispunjavanje zakonske obveze koja se odnosi na nas (članak 6. stavak 1. točka (c) OUZP-a), kao što je, primjerice, zakonska obveza čuvanja evidencije. Točan opis koji se podaci obrađuju za koju svrhu i na temelju koje pravne osnove možete pronaći u tablici pod točkom 2.1 ove Izjave o zaštiti podataka.

4.3 Ako vaše osobne podatke obrađujemo temeljem drugih legitimnih interesa koji nisu prethodno navedeni (ili legitimnih interesa trećih), pravodobno ćemo vas obavijestiti o tim legitimnim interesima.

5. ČUVANJE PODATAKA

5.1 „Kontaktne podatke“ navedene pod točkom 2.1 pohranjujemo sve dok je potrebno i nužno za ispunjavanje ondje navedenih svrha.

5.2 „Podatke o klijentu“ navedene pod točkom 2.1 pohranjujemo sve dok je nužno za izvršavanje naših usluga i naših mjera prije sklapanja ugovora, sve dok postoji legitiman interes tvrtke RCA ili sve dok je potrebno za praćenje ili zaštitu od pravnih zahtjeva ili za ispunjavanje zakonske obveze čuvanja podataka. 

5.3 „Podatke o dobavljaču“ navedene pod točkom 2.1 pohranjujemo sve dok je nužno za izvršavanje naših usluga i naših mjera prije sklapanja ugovora ili sve dok je potrebno za praćenje ili zaštitu od pravnih zahtjeva ili za ispunjavanje zakonske obveze čuvanja podataka. 

5.4 Čim prestanu postojati legitimne svrhe za daljnje čuvanje osobnih podataka, podaci se brišu ili anonimiziraju. Ako to nije moguće (možda zbog toga što su vaši osobnih podaci pohranjeni u sigurnosnim arhivima), vaše ćemo osobne podatke sigurno pohraniti i nećemo ih učiniti dostupnima za daljnju obradu sve dok brisanje ne bude moguće.

6. PRAVA ISPITANIKA

6.1 U skladu sa zakonskim odredbama, postoji pravo na pristup podacima koji se odnose na vas, na ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade ili prigovor u odnosu na obradu, na prenosivost podataka te na ulaganje žalbe nadzornom tijelu. Za to odgovorno tijelo za zaštitu podataka je Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Beč koje možete dobiti na telefonski broj +43 1 52152 0 ili putem e-pošte na dsb@dsb.gv.at.

6.2 Ako vaše osobne podatke obrađujemo temeljem vaše privole, svoju privolu možete povući u svakom trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja.

6.3 Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga ako se njihova obrada ne temelji na vašoj privoli, postoji pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog marketinga; to vrijedi i za profiliranje ako je povezano s takvim izravnim marketingom.

6.4 Za ostvarivanje tih prava pišite nam na adresu datenschutz@railcargo.com, odnosno, putem pošte na „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte:r, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien“. Provjerit ćemo vaš upit i sukladno vam odgovoriti.

6.5 Osim toga, možete otkazati marketinške obavijesti koje vam možda šaljemo. Za to u marketinškoj e-poruci koju smo vam poslali kliknite na poveznicu za odjavljivanje ili se odjavite iz ovog adresara slanjem e-poruke na adresu e-pošte koja je navedena u dotičnoj marketinškoj e-poruci. Za otkazivanje ostalih vrsta marketinške komunikacije (poštom ili telefonski), obratite nam se putem pošte na „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs z.Hd. Datenschutzbeauftragte;r, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien“.

7. IZMJENE OVE IZJAVE O ZAŠTITI PODATAKA

7.1 Možemo povremeno izmjenjivati ovu Izjavu o zaštiti podataka u pogledu zakonskih, tehničkih ili poslovnih razvoja. Ako izmijenimo svoju Izjavu o zaštiti podataka, poduzet ćemo primjerene mjere kako bismo vas o tome obavijestili, ovisno o važnosti provedenih izmjena. Za svaku provedenu značajnu izmjenu Izjave o zaštiti podataka tražit ćemo vašu privolu ako je potrebno u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. ***