Zaštita podataka

1. Općenito

Firmi Rail Cargo Group („RCG“ ili „mi“) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g i njenim tvrtkama kćerima, važna je zaštita osobnih podataka te se obradi tih podataka pristupa po zakonu. U ovoj izjavi o zaštiti podataka objašnjavamo kako mi kao odgovorni za zaštitu osobnih podataka prikupljamo podatke, kako ih koristimo te prosljeđujemo i kako možete korsititi Vaša prava vezano za to.

1.1 Ukoliko imate pitanje o korištenju Vaših osobnih podataka s naše strane, molimo kontaktirajte nas preko osobe zadužene za zaštitu podataka: datenschutz@railcargo.com.

2. Vrste osobnih podataka te svrha korištenja

2.1 Podaci koje dobrovoljno dostavljate

Vrste osobnih podataka

Kontakt podaci
Kao što su titula, ime, adresa, broj telefona, e-mail adrese, funkcija, pripadajuća firma/ustanova, odjel.

Svrha korištenja

 • Kako bismo obradili i odgovorili na obavijesti, reklamacije i upite o uslugama koje nam šaljete
 • Kako bismo Vam dostavili informacije kao što su na primjer nove veze koje smo uspostavili odnosno nove usluge koje nudimo
 • Kako bismo Vas pozvali na skupove, kao što su sajmovi, javna događanja
 • Kako bismo mogli odganizirati navedena događanja
 • Za sudjelovanje u nagradnim igrama
 • Za provođenje dobrovojnih istraživanja

Podaci o kupcima,
Koje nam dajete ili koji su nam potrebni kako bismo proveli ili obustavili naše usluge, kao što su titula, ime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, koja ste firma, broj kupca, podaci o narudžbi, podaci o plaćanju kupca

 • Kako bismo mogli obaviti posao
 • Kako bismo mogli zaračunati naše usluge
 • Kako bismo Vas mogli pozvati na događanja za kupce
 • Kako bismo Vam mogli dostaviti važne informacije koje se tiču naših usluga

Podaci o dobavljačima,
Koje nam dostavljate kao naš partner u svrhu obavljanja posla kao što su titula, ime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, firma kojoj pripada osoba za kontakt kod dobavljača, podaci o plaćanju dobavljača

 • Kako bismo mogli obaviti dogovoreni posao

2.1.1 Ako od nas zatražite druge podatke koji nisu navedeni gore, dosavit ćemo Vam ih za određenu svrhu prema vremenu kad su nastali

2.2 Podaci koje automatski prikupljamo, cookies i slične tehnologije

2.2.1 Informacije o osobnim podacima, koje automatski prikupljamo prilikom posjete naše web stranice kao što su cookies i slične tehnologije, možete pričitati na našoj web stranici pod uvjetima korištenja.

2.2.2 Sustavi koji su stavljeni na raspolaganje od strane RCG-a za svoje kupce i poslovne partnere vode sistemske i aplikacijske dnevnike i uobičajenoj mjeri i u isključivu svrhu analize pogreški. Pod navedeno spadaju IP adrese i ovisno o sustavu eventualno koji pretraživač korisnik koristi. Pravna podloga za obradu navedenih podataka je opravdani interes RCG-a za sigurnosti na mreži i zaštiti podataka te funkcioniranje sustava te se navedeno ne stavlja van zakona kroz Vašu zaštitu osobnih podataka ili temeljna prava i slobode (čl. 6 stavak 1 austrijskog Zakona)

2.3 Podaci koje dobijemo od vanjskih izvora

2.3.1 Ponekad Vaše osobne podatke možemo dobiti iz vanjskih izvora (kao što su podaci iz javnih registara, kao što je sudski registar, zatim iz javnih izvora kao što su web stranice Vaše firme odnosno organizacije ili ako na neku drugu firmu pošaljete reklamaciju ili upit koja se odnosi na RCG te nam to ta firma proslijedi na obradu). Pri tome provjeravamo je li ta treća strana dobila Vaš pristanak ili su na neki drugi način pravno ovlašteni ili prisiljeni proslijediti nam Vaše osobne podatke.

2.3.2 Vrste podataka koje dobijemo od trećih obuhvaćaju osobne podatke koji su vidljivi iz javnih knjiga ili Vaši kontakt podaci iz drugih javnih izvora kao što su web stranice poduzeća. Podatke koje dobijemo od trećih koristimo u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo održali i poboljšali točnost podataka koje vodimo o Vama
 • Kako bismo mogli obraditi određeni upit/reklamaciju

3. Primatelj podataka

3.1 Vaše osobne podatke možemo proslijediti sljedećim kategorijama primatelja:

3.1.1 Firmama unutar naše grupacije ili partnerima koji za nas obavljaju zaštitu osobnih podataka ili na neki drugi način vrše obradu osobnih podataka koji su navedeni u ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka. Naša centralna firma koja vrši obradu podataka za usluge iz područja informacijske tehnologije (npr. upravljanje IT-sustavima, tehničko održavanje i uklanjanje smetnji) je ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Wien, FN 248730 f, firma unutar ÖBB koncerna. Popis najvažnijih firmi ÖBB koncerna naći ćete pod konzern.oebb.at/en/about-the-group/organization.

3.1.2 sudskim organima, nadzornim organima ili državnim organima, sudu ili ostalim trećima kada je dostavljanje osobnih podataka nužno po važećim zakonima ako se radi o pravnim pitanjima koja se odnose na obranu naših prava ili Vaših prava ili je u važnom interesu neke druge osobe.

3.1.3 potencijalnom kupcu (i njegovim zamjenicima i savjetnicima) u svezi s planiranom nabavom, pripajanju ili preuzimanju našeg poduzeća (ili dijela), ukoliko kupca obavijestimo da Vaše osobne podatke smije koristiti samo u svrhe navedene ovom izjavom o zaštiti podataka;

3.1.4 svakoj drugoj osobi ukoliko Vi date svoju privolu.

4. Pravna podloga za obradu osobnih podataka

4.1 Pravna podloga za prikupljanje i obradu osobnih podataka ovisi o specifičnom kontekstu u kojem prikupljamo podatke.

4.2 U pravilu ćemo Vaše osobne podatke obrađivati samo u slučaju ako imamo Vašu privolu (članak 6 stavak 1 EU Zakona o zaštiti osobnih podataka), kada su nam potrebni Vaši osobni podaci kao podloga za ispunjenje ugovora (članak 6 stavak 1 EU Zakona o zaštiti osobnih podataka) ili ako imamo nekakav interes za obradu Vaših osobnih podataka koji ne utječe na Vaša temeljna prava i slobode (članak 6 stavak 1 EU Zakona o zaštiti osobnih podataka). U nekim slučajevima se može dogoditi da podatke moramo obraditi kako bismo odgovorili na nekakav pravnih zahtjev (članak 6 stavak 1 EU Zakona o zaštiti osobnih podataka) kao na primjer zakonske obveze čuvanja ili za zaštitu Vaših interesa od životne važnosti ili za zaštitu interesa od životne važnosti druge osobe (članak 6 stavak 1 EU Zakona o zaštiti osobnih podataka).

4.3 Ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju drugih opravdanih interesa koji nisu gore navedeni (ili za nekog trećeg) tada ćemo Vas obavijestiti o tim opravdanim interesima.

5. Čuvanje osobnih podataka

5.1 Čuvamo Vaše osobne podatke toliko dugo koliko je to potrebno kako bi se ispunila njihova svrha ili ugovorne ili pravne obveze ili opravdani interesi od životne važnosti (npr. Kako bismo izvršili uslugu koju ste naručili, kako bismo izvršili zakonsku obvezu čuvanja podataka ili kako bismo odgovorili na pravni zahtjev).

5.2 Ukoliko više ne postoje legitimne svrhe za čuvanje Vašim osobnih podataka, oni će se ili obrisati ili anonimizirati. Ukoliko navedeno nije moguće (ako su recimo Vaši osobni podaci pohranjeni u Backup arhivi) tada ćemo Vaše osobne podatke spremiti sigurno te im onemogućiti pristup sve tok brisanje tih podataka ne bude moguće.

6. Prava onih kojih se to tiče

6.1 Prema mjerama zakonskih odredbi postoji parvo na informiranje o podacima o Vama, ispravkama, brisanjima, ograničavanju obrade ili prigovor protiv obrade, prijenosa podataka kao i dostavljanja prigovora kod nadzornog tijela.

6.2 Kada obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, možemo povući Vašu privolu u svakom trenutku. Povlačenje Vaše privole nema utjecaj na zakonitost obrade prije povlačenja Vaše privole.

6.3 Ukoliko se osobni podaci obrađuju u svrhu direktne promocije, a njihova obrada ne počiva na Vašoj privoli, imate parvo u svakom trenutku uložiti prigovor protiv obrade Vaših osobnih podataka u svrhu takve promocije; ovo vrijedi i za profiliranje, ukoliko tako nešto stoji u direktnoj vezi s direktnom promocijom.

6.4 Za korištenje ovih prava molimo pišite našoj osobi zaduženoj za zaštitu osobnih podataka na datenschutz@railcargo.com. Vaše zahtjeve ćemo provjeriti i na njih odgovoriti.

6.5 Nadalje, marketinške poruke koje Vam šaljemo, možete obustaviti. Za to molimo da u marketinškom mailu koji Vam šaljemo, kliknete na link za odjavu ili se javite putem e-maila kako bismo Vas skinuli s popisa za marketinške poruke. Kako biste obustavili ostale načine marketinške komunikacije (recimo poštu ili telefon) molim kontaktirajte nas na datenschutz@railcargo.com.

7. Aktualiziranje naše izjave o zaštiti podataka

7.1 Povremeno možemo aktualizirati našu izjavu o zaštiti podataka vezano za pravna, tehnička ili poslovna pitanja. Kada aktualiziramo našu izjavu o zaštiti podataka, poduzet ćemo primjerene mjere kako bismo Vas informirali o važnosti poduzetih izmjena. Za svaku važnu izmjenu izjave o zaštiti podataka koju poduzimamo tražit ćemo Vašu privolu ukoliko je to potrebno sukladno zakonu o zaštiti podataka. Datum zadnje izmjene pronaći ćete na početku ove izjave o zaštiti podataka.