Iznajmljivanje i prodaja vagona

Iznajmljivanje i prodaja – s našim teretnim vagonima povezujemo svijet teretnog prometa

S flotom od okruglo 25.000 teretnih vagona najrazličitijih tipova Rail Cargo Group posjeduje odgovarajuću prijevoznu infrastrukturu u 18 europskih zemalja. Objedinjeno upravljanje vagonima omogućuje efikasno korištenje i još efikasnije upravljanje svim vagonima. To nam omogućuje točna logistička rješenja.

Luk spektra usluga se pri tom napinje od nabavke preko iznajmljivanja i deponiranja raspoloživih vagona pa sve do upravljanja štetama na vagonima i korištenja vagona. Posebna prednost pri tome za Vas: mi preuzimamo kompletni rizik vezano za kapacitete.

Vaše prednosti

Najam

  • Naše vagone možete iznajmiti kratkoročno, srednjoročno i dugoročno (od 3 mjeseca)
  • Dostava vagona na dogovoreno mjesto u određeno vrijeme
  • Ekonomične i troškovno efikasne cijene

 Kupovina

  • Odaberite iz raznovrsnog voznog parka
  • Atraktivne cijene vagona koje odgovaraju Vašim individualnim potrebama u pogledu korištenja vagona i budžetu