e-frachtbrief@ (Elektronski teretni list)

Od rezervacije kapaciteta uključujući naručivanje praznih vagona do izrade transportnog naloga na raspolaganju vam je e-frachtbrief@, odnosno elektronski teretni list. Svi se procesi temelje na predlošcima ispitane kvalitete koji se upotrebljavaju za rezervaciju, ali i za izradu naloga.

Preporučujemo vam rješenje koje je neovisno o Javi – prebacite sa sada na digitalnu logističku platformu MIKE i iskoristite brojne prednosti. Vaš administrator sustava će Vam pomoći pri prelasku u novog digitalno doba.

e-frachtbrief@

Verzija status 06.02.2024

Prijava za e-frachtbrief@

Prijavom prihvaćate ugovor s kupcem.

 

Naši administratori sustava – Vaše kontakt osobe

Informacije o zaštiti podataka

Podaci koje dostavite koristit će se samo u svrhu obrade ili ispunjenja vašeg zahtjeva i s njima će se postupati povjerljivo. Za daljnje informacije o zaštiti podataka pogledajte našu izjavu o zaštiti podataka.