Pravna usklađenost u Rail Cargo Group

Naša odgovornost. Kao jedan od vodećih logističkih i transportnih stručnjaka u europskom željezničkom teretnom prometu, imamo visok nivo odgovornosti prema svim interesnim grupama (klijentima, zaposlenima, društvu, itd.).

Dr. Clemens Först, CEO Rail Cargo Austria AG:

„Uvjereni smo da je ponašanje u poslovnim odnosima sa integritetom, uvijek u skladu sa zakonima i vrijednostima, bitan preduslov za zadovoljne kupce i zaposlenike i doprinosi ekonomskom uspjehu – centralnim elementima uslužno orijentisane kompanije.“

Naš Compliance-sistem upravljanja

Odijeljenje za usaglašavanje pravila (u sljedećem tekstu: „Compliance“)  je prvenstveno odgovorno za prevenciju, rano otkrivanje i razjašnjavanje činjenica u vezi sa privrednim kriminalom i korupcijom. Sveobuhvatan Compliance-sistem upravljanja u Rail Cargo Group osigurava da su poslovne aktivnosti Rail Cargo Group u skladu sa zakonskim zahtjevima i internim principima.

 • Prevencija
  Kroz jasne i nedvosmislene smjernice i procedure, redovnu obuku i stalne savjete u svakodnevnom poslovanju, pa sve do složenih poslovnih slučajeva, Compliance pomaže da se izbjegne šteta za Rail Cargo Group, njene zaposlenike i poslovne partnere.
   
 • Rano otkrivanje
  Identificiranje mogućih Compliance-rizika u ranoj fazi je odlučujuće, kako bismo im se mogli adekvatno suprotstaviti. Zbog toga Compliance redovno vrši analize rizika i revizije usklađenosti.
   
 • Reagovanje
  Compliance  je u obavezi da dosljedno prati informacije relevantne za dotično područje djelovanja, kako bi dala odlučujući doprinos razjašnjavanju slučajeva Compliance- kršenja u Rail Cargo Group. Rezultati ovih aktivnosti dovode do preporuka u pogledu mogućnosti poboljšanja i sankcija koje treba preduzeti.

Rail Cargo Group nastoji kontinuirano ocjenjivati Compliance-sistem upravljanja i dalje ga razvijati, uzimajući u obzir nove zakonske zahtjeve.

Naš kodeks ponašanja

Budući da organi i zaposlenici u Rail Cargo Group treba da budu kvalifikovani kao sluzbena lica, primjenjuju se veoma visoki standardi integriteta. Kodeks ponašanja služi kao srž Compliance-razumijevanja.

 • Postupanje u skladu sa zakonima i pravilima
 • Korupcija i njeno sprječavanje
 • Sukob interesa
 • Dopunska zaposlenja i povezana preduzeća
 • Ophođenje sa sredstvima
 • Zaštita i sigurnost podataka
 • Lobiranje
 • Konkurencija
 • Partnerstvo sa dobavljačima
 • Zaštita okoliša
 • Politički angažman
 • Odgovornost/ Posljedice

Formalna funkcija

Svi uposlenici Rail Cargo Group su javni službenici u smislu austrijskog zakonodavstva (§ 74 stav 1 br. 4a lit. d StGB).

Vaš kontakt

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobitel: +43 664 6178694

Pošalji email