Dyspozytor

Złożone kompleksowe zlecenie transportowe to nie powód do rozpaczy, lecz zachęta do tworzenia kreatywnych rozwiązań. Jest to bowiem istota pracy dyspozytora względnie dyspozytorki.

Dyspozytor organizuje wszystko, co jest potrzebne do transportu towarów. Koordynuje dystrybucję ładunków i wykorzystanie pojazdów, sporządza dokumenty przewozowe i organizuje wszystkie usługi związane z transportem, takie jak na przykład doradztwo w zakresie wyboru środków transportu. Ponadto jako interfejs z klientem oblicza koszty transportu i przejmuje nadzór nad przebiegiem zlecenia. Jeśli cechuje Cię dokładność i porządek i nigdy nie tracisz orientacji, nawet jeśli żaden dzień nie jest taki sam? Czekamy na Ciebie i Twoją aplikację.