Disponent

Ne dozvoljavate da Vas složene transportne narudžbe obeshrabre, već da Vas inspirišu na razvoj kreativnih rješenja. Jer tako kuca srce jednog disponenta.

Kao disponent organizujete sve što je potrebno za prijevoz robe. Koordinirate distribuciju robe i korištenje vozila, kreirate transportne dokumente i sve usluge u vezi sa prijevozom, poput savjeta o izboru prijevoznih sredstava. Osim toga, kao kontakt za klijenta izračunavate troškove prijevoza i preuzimate nadgledanje. Da li ste precizni I volite red? Nikada ne izgubite trag, čak iako nijedan dan nije isti? Ako je tako, mi se radujemo Vama i Vašoj aplikaciji.