Ocena UIC: B- dla RCG

Grupa ÖBB Rail Cargo Group (RCG) po raz drugi osiągnęła dobry wynik.

Międzynarodowe stowarzyszenie kolejowe UIC (Union Internationale des Chemins de fer) przyznało RCG dobrą ocenę B- w ramach indeksu Rail Sustainability Index (RSi), który jest wspierany przez Global Reporting Initiative (GRI). RSi dąży do tego, aby wyniki sektora kolejowego w zakresie zrównoważonego rozwoju były widoczne oraz pomaga inwestorom na całym świecie w podejmowaniu zrównoważonych decyzji inwestycyjnych.

RCG znacznie powyżej średniej

Ocena bazuje na ramach zorientowanych na siedem głównych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zrównoważonego rozwoju - Sustainable Development Goals (SDGs) oraz na dużej liczbie kluczowych wskaźników wydajności, a także na ponad 50 innych czynnikach. Osiągając wynik 61,7 punktów, RCG znacznie przewyższa średnią branżową wynoszącą 39,27 punktów, zostając jednocześnie szczególnie pozytywnie ocenioną za swoje działania w obszarach godnej pracy i wzrostu gospodarczego (SDG 8), przemysłu, innowacji i infrastruktury (SDG 9) oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji (SDG 12).

UIC Rail Sustainability Index Project

21.03.2024