Ocenjevanje UIC: B- za RCG

Skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) je že drugič dosegla dober rezultat.

Mednarodno železniško združenje UIC (Union Internationale des Chemins de fer) je družbi RCG podelilo dobro oceno B- v indeksu RSi (Rail Sustainability Index), ki ga podpira Pobuda za globalno poročanje (GRI). Cilj sistema RSi je, da bi bila trajnostna uspešnost železniškega sektorja vidna, vlagateljem po vsem svetu pa pomaga pri sprejemanju trajnostnih naložbenih odločitev.

RCG daleč nad povprečjem

Ocenjevanje temelji na okvirju, ki je usmerjen v sedem osrednjih ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj – Ciljev trajnostnega razvoja (CTR) in številnih ključnih kazalnikov uspešnosti ter več kot 50 drugih dejavnikov. Z rezultatom 61,7 točke je RCG precej nad povprečjem panoge, ki znaša 39,27 točke, še posebej pozitivno pa so bili ocenjeni njegovi ukrepi na področjih človeka dostojnega dela in gospodarske rasti (SDG 8), industrije, inovacij in infrastrukture (SDG 9) ter trajnostne potrošnje in trajnostne proizvodnje (SDG 12).

UIC Rail Sustainability Index Project

21.03.2024