Nowy zarząd od 2022 r.

Na przełomie roku w Rail Cargo Group zyskała nowego członka zarządu, Gottfried Eymer.

Profesjonalista w dziedzinie logistyki kolejowej Gottfried Eymer przejął w zarządzie od dnia 01.01.2022 r. odpowiedzialność za rynek i dystrybucję. W ten sposób prawnik zajął miejsce swojego poprzednika Thomas Kargl, który poświęcił się po czterech latach pracy w zarządzie Rail Cargo Group (RCG) nowym wyzwaniom zawodowym.

Gottfried Eymer skupia się w przedsiębiorstwie RCG na międzynarodowym rozwoju, a przy tym na ekspansji w kierunku Rosji i Azji. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowym - ostatnio jako Dyrektor Zarządzający francuskiej spółki zależnej DB Euro Cargo Rail. Ekspertyza strategiczna i operacyjna charakteryzuje go jako profesjonalistę w logistyce kolejowej.

Prezes Zarządu RCG, Clemens Först: „Gottfried Eymer, jako profesjonalista w logistyce kolejowej przejmuje ważny zakres działań w obszarze dystrybucji i rynku firmy ÖBB Rail Cargo Group. Bardzo się cieszę, że udało nam się go pozyskać na tę strategicznie ważną pozycję w zespole zarządu RCG. Życzę mu wszystkiego najlepszego i cieszę się, że będę mógł z nim współpracować. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować jego poprzednikowi Thomasowi Karglowi za wieloletnią owocną i pełną zaufania pracę zespołową w Zarządzie. Życzę mu wszystkiego najlepszego w przyszłym życiu zawodowym i prywatnym oraz cieszę się na przyszłe, wspólne projekty“.

23.12.2021