UIC włączona do Logistics Hall of Fame

Grupa robocza UIC utorowała drogę Europaletom w 1961 roku. Thomas Metlich (ÖBB) odebrał nagrodę w Berlinie.

Paleta zrewolucjonizowała transport i ma dla logistyków podobne znaczenie jak kontener. Matką europalety jest organizacja UIC, Union Internationale des Chemins de fer, która promowała standaryzację palety w celu uproszczenia transgranicznego transportu kolejowego. Sukces europalety był rewolucyjny: Obecnie nie ma prawie żadnego systemu magazynowania czy transportu, który nie byłby dostosowany do wymiarów europalety. 

Aby uhonorować te zasługi dla branży transportowej, kilka dni temu, podczas uroczystego przyjęcia w Berlinie, UIC została włączona do „Logistics Hall of fame“. W imieniu UIC pan Thomas Metlich „Mr. Palette ÖBB“, przyjął w Berlinie wysokie wyróżnienie jako przewodniczący grupy roboczej UIC „Pytania związane z paletami". 

70-osobowe jury zadecydowało o przyjęciu UIC do Logistics Hall of Fame 

Decyzja o przyjęciu pionierów palet do Logistics Hall of Fame została podjęta latem przez 70-osobowe jury, w skład którego weszły osobistości świata biznesu, nauki, polityki i mediów z 13 krajów. Przedsiębiorstwo ÖBB jest ważnym członkiem UIC i było, że tak powiem, obecne przy narodzinach europalety. Dlatego Thomas Metlich z ÖBB przyjął nagrodę jako przewodniczący grupy roboczej UIC.  

29.12.2022