Nasz udział w Chinach

Rail Cargo International Freight Forwarding (Shanghai) Co., Ltd.

Rail Cargo International Freight Forwarding (Shanghai) Co., Ltd. jest specjalistą w zakresie logistyki kolejowej dla składów całopociągowych i intermodalnych jednostek transportowych dla wszystkich towarów przemysłowych na rynku euroazjatyckim łącząc przy tym europejskie i azjatyckie szlaki handlowe. Na Nowym Jedwabnym Szlaku realizowane są z dużą częstotliwością długodystansowe połączenia towarowe pomiędzy całymi regionami gospodarczymi w Europie i Azji. 

Usługi, linki & do pobrania

Dane przedsiębiorstwa