Preglednik vagonov

Zanesljiv železniški tovorni promet temelji na varnosti vagona. Zato je varnost obratovanja vagonov za vas enakega pomena kot varnost vašega osebnega avtomobila.

Kot preglednik vagonov izvajate preizkuse zavor, dejavnosti v zvezi s spenjanjem ter manjša popravila in ročna dela na železniških vozilih ter jih dokumentirate. Preverite pritrditev tovora, označite poškodovane vagone, sestavite zapisnik o škodi in obvestite imetnika vagona. Osebno ste natančni in navdihuje vas delo v skladu z jasnimi pravili in navodili. Potem se veselimo vas in vaše prijave.