Družbena odgovornost podjetij (Corporate Social Responsibility)

Svojo odgovornost jemljemo resno – odgovornost do ljudi, družbe in okolja. Tako ustvarjamo pomembno vrednost za prihodnje generacije.

Kot vodilno železniško logistično podjetje se ne osredotočamo le na konkurenco, temveč tudi na vrednost. Odgovorno ravnanje v sozvočju z okoljem in družbo je za nas pomembno načelo za dolgoročni gospodarski uspeh.

Za naše ukrepe družbene odgovornosti (CSR) nam je leta 2021 mednarodna platforma bonitetnega ocenjevanja EcoVadis, ki ocenjuje že 75.000 podjetij glede družbene odgovornosti, podelila zlato priznanje.​

Železnica je odgovorna izbira

Zanesljivost in dobra izbira za okolje

Kot ÖBB smo največje avstrijsko podjetje za zaščito podnebja. K temu pomembno prispevajo prihranki emisij CO2, ki jih vsak dan omogočajo okolju prijazne storitve železniškega prevoza. Vsakokrat, ko se vaše blago namesto s tovornjakom pripelje z vlakom, prihranite velike količine emisij CO2. Poleg tega ÖBB v Avstriji uporablja 100-odstotno zeleni vlečni tok. Tako se v Avstriji v primerjavi z vožnjo tovornjaka prihranijo še dodatne emisije CO2.

Emisije CO2, ki so jih stranke naših logističnih storitev prihranile od 1. januarja 2021 *

1851419 t

Z našim kalkulatorjem emisij CO2 lahko ugotovite, koliko emisijam CO2 smo se leta 2020 že izognili. Z vsakim prevozom blaga se vsota na prikazu v živo poveča za količino prihranjenih emisij CO2.

* S storitvami železniškega tovornega prometa, ki jih s svojimi partnerji izvedemo skozi Avstrijo in znotraj nje, letno v Evropi prihranimo približno 1,9 milijona ton emisij CO2. Za takšno količino bi bilo treba zasaditi gozd v velikosti tretjine površine Vorarlberga.

Podatki temeljijo na izračunih posameznih pošiljk s storitvijo EcoTransIT-World na podlagi relativnih podatkov skupine RCG: EcoTransIT-World** določa vpliv tovornega prometa na okolje glede na porabo energije in emisije tovornih prevozov.

Vlak za vlakom je vse bolj zeleno

S svojimi učinkovitimi logističnimi rešitvami »od konca do konca« ne poskrbimo samo za obratovanje industrije, temveč tudi za oskrbo trgovin in s tem prebivalstva. Poleg tega z vsako tono, ki jo prepeljemo po železnici, zagotovimo, da lahko okolje spet zadiha. Ne samo v Avstriji, ampak tudi izven nje. To so današnje naloge, ki bodo ustvarile pomembno vrednost za prihodnje generacije. Skupaj z Evropsko unijo si nenehno prizadevamo, da bi močno zmanjšali negativne učinke tovornega prometa na planet. Zato smo ustanovili Rail Freight Forward – koalicijo evropskih prevoznikov v železniškem tovornem prometu. Cilj koalicije je prenesti vedno večji obseg prometa s ceste na železnico in tako do leta 2030 povečati modalni delež železniškega tovornega prometa na 30 %.

** EcoTransIT World je mednarodno priznano in javno dostopno orodje za izračun porabe energije in okoljskih emisij posameznih svetovnih tovornih prevozov. Potrebe po energiji in emisije vsakega prevoza se določijo z uporabo ustreznega algoritma na podlagi tovora, vira energije, dolžine poti, razporeditve tovora, predhodnih in naknadnih postopkov, faktorja obremenitve in deleža praznih voženj uporabljenih vagonov. Baza podatkov z emisijskimi faktorji različnih vrst prevoza, kombinacijami električne energije glede na posamezne države in krivuljami porabe vozil predstavlja osnovo za izračun emisij skupaj s prometnimi parametri.

Pobuda tihih tirov: zaščita pred hrupom na vozilu

Delamo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili tišji železniški tovorni promet, zato vse svoje tovorne vagone opremljamo z novimi, tihimi zavornimi bloki. ​Preberite več o tem

Ko okolje spet zadiha

Naš poslovni model je sam po sebi trajnosten. Večji je delež poti, ki ga vaše blago prepotuje z vlakom, bolj zelen je prevoz. To je zelo preprosto načelo. Na vsakem kilometru se z vsako tono, ki potuje po železnici, zmanjša vpliv na okolje. To je zato, ker železniški tovorni promet ustvari 21-krat manj emisij CO2 kot cestni tovorni promet (vrednosti veljajo v Avstriji za tovornjak s povprečno obremenitvijo).

Spodbujanje gospodarstva

S stoodstotno natančnostjo in zanesljivostjo ne zagotavljamo le gospodarskega uspeha svojega podjetja, ampak postavljamo tudi temelje za hrbtenico gospodarstva. Tako ustvarimo osnovo, na podlagi katere svojim strankam zagotovimo odločilne konkurenčne prednosti na trgu.

Predanost družbi

Živimo odgovorno. Kot delodajalec se zanašamo na svoje zaposlene in kot ena največjih organizacij za usposabljanje ne vlagamo samo v svojo mladino, ampak predvsem v svojo prihodnost.