Odpadki

Tudi odpadki so vključeni v naše logistične rešitve. Neuporabne materiale odstranimo, surovine pa recikliramo in uporabimo.

Smo strokovnjaki na področju predelave odpadkov, odstranjevanja odpadkov ter oskrbe in odstranjevanja za velika gradbišča. Zlasti na občutljivem področju ravnanja z odpadki so potrebni posebni pogoji prevoza in odstranjevanja. Zato se pri dovozu in odvozu ter skladiščni, silosni in cestni logistiki zanašamo na celostne rešitve: rešitve železniške logistike v okviru sanacije tal, čiščenja onesnaženih območij in gradnje prometnih poti, mikrobiološka in mehanska obdelava tal ter predelava sekundarnih surovin, kot so odpadna kovina, papir, steklo in les.

Povežite se z nami

S 3 kliki do vaše kontaktne osebe

Vaše prednosti

  • Prevzem, obdelava in predelava odpadkov
  • Predelava odpadnih materialov
  • Predelava sekundarnih surovin in
    prevozna logistika na gradbišču
  • Celostne rešitve za velika gradbišča
  • Pregled, vzdrževanje in čiščenje sistemov za ločevanje olja v delavnicah, bencinskih servisih, garažah in prostorih za kurilno olje
  • Čiščenje vagonov, kontrole delovanja, mazanje in popravila (odprti in pokriti vagoni, samopraznilni vagoni, vagoni ploščniki, cisterne)