Impresum

Delniška družba Rail Cargo Austria
(v nadaljnjem besedilu: Rail Cargo Austria AG)
1100 Wien
Am Hauptbahnhof 2

Tel. +43 5 1778
kommunikation@railcargo.com

Registrirana na dunajskem gospodarskem sodišču pod: FN 248731g
Identifikacijska številka za DDV: ATU58044244
Sedež: 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2

Poslovna dejavnost podjetja Rail Cargo Austria AG je zlasti prevoz blaga, kar vključuje tudi izvajanje storitev javnega interesa, pa tudi proizvodnja in delovanje vseh potrebnih objektov ter vodenje vseh povezanih ali v ta namen sklenjenih poslov (npr. pridobivanje deležev) in predvsem vodenje javnega tovornega prometa na podlagi tarif.

Rail Cargo Austria AG je 100-odstotno odvisno podjetje družbe Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft s sedežem na naslovu Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien.

Spletna stran je namenjena obveščanju javnosti o nalogah in storitvah podjetja Rail Cargo Austria AG.

Koncern ÖBB je član gospodarskih zbornic Dunaja, Spodnje Avstrije, Gradiščanske, Štajerske, Zgornje Avstrije, Salzburga, Koroške, Tirolske in Vorarlberga.

Pristojni nadzorni organ v železniških zadevah: vrhovna železniška uprava (oddelek II/C) pri avstrijskem zveznem ministrstvu za promet, inovacije in tehnologijo, Radetzkystraße 2, 1030 Wien

(razkritje v skladu s 25. členom avstrijskega zakona o medijih (Mediengesetz) in 5. členom zakona o e-poslovanju (E-Commerce-Gesetz))