Splošni pogoji uporabe za spletne strani skupine Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG in večinski deleži)

Priporočamo, da natančno in v celoti preberete te pogoje uporabe.

1. Veljavnost in področje uporabe

Uporaba spletnih strani, ki jih ponuja skupina Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG in večinski deleži), ter vseh podatkov, informacij in storitev, ki so na voljo prek spletnih strani, razen storitev, za katere veljajo ločeni sporazumi, je dovoljena samo na podlagi teh pogojev.

Te splošne pogoje uporabe lahko v posameznih primerih dopolnijo, spremenijo in nadomestijo dodatni pogoji.

Z začetkom uporabe spletne strani sprejmete veljavnost teh splošnih pogojev uporabe v njihovi veljavni različici.

2. Spletne strani

Na naših spletnih straneh lahko dostopate do različnih podatkov, informacij in aplikacij ter jih prenesete.

Upravičeni smo, da kadar koli v celoti ali delno prekinemo delovanje svojih spletnih strani. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nemoteno razpoložljivost svojih spletnih strani.

Nekatera področja ali storitve na naših spletnih straneh so lahko zaščitene z geslom. V interesu poslovne varnosti je dostop do teh strani zato v nekaterih primerih mogoč le, če se predhodno registrirate. Zakonska pravica do registracije ne obstaja.

Prav tako si izrecno pridržujemo pravico, da predhodno prosto dostopne spletne strani podvržemo zahtevi za predhodno registracijo.

Spletne strani tretjih oseb (hiperpovezave)

Naše spletne strani lahko vsebujejo hiperpovezave do spletnih strani tretjih oseb.

Za vsebino teh spletnih strani ne prevzemamo nobene odgovornosti, ker to ni vsebina, ki jo zagotavljamo mi.

3. Pravica do uporabe

Za uporabo vsebin, ki so na voljo na naših spletnih straneh, veljajo ti pogoji v njihovi veljavni različici.

Vsi ločeno dogovorjeni pogoji uporabe ali licenc imajo prednost pred temi splošnimi pogoji uporabe.

Vsa vsebina na spletnih straneh je zaščitena z avtorskimi pravicami, in če je primerno, z zakoni o blagovnih znamkah ter je, razen če ni drugače navedeno, namenjena samo osebni, nekomercialni uporabi.

Podatkov, informacij, aplikacij, blagovnih znamk, slik in drugih vsebin ni dovoljeno urejati, spreminjati, kopirati, prilagajati, dopolnjevati, reproducirati, navajati, distribuirati, prodajati, dajati v najem, posojati ali dajati na voljo oziroma izkoriščati na kakršen koli drug način brez našega predhodnega pisnega soglasja.

Vsaka druga (zlasti komercialna) uporaba, ki presega te omejitve, ni dovoljena brez predhodnega soglasja upravljavca ali imetnika pravic.

Uporabnik ne pridobi nobenih licenc ali kakršnih koli drugih pravic, zlasti ne pravic do imena podjetja, pravic industrijske lastnine (blagovne znamke, zaščiteni modeli ali patenti) in avtorskih pravic, razen izrecno podeljenih pravic do uporabe.

Če kot uporabnik objavljate ideje in predloge na naši spletni strani, smo upravičeni do brezplačne uporabe in izkoriščanja teh vsebin.

4. Obveznosti uporabnikov

Med oziroma z uporabo naših spletnih strani ne smete

  1. s svojim vedenjem kršiti sprejeta moralna načela;
  2. spletnih strani uporabljati v nezakonite namene;
  3. kršiti naših pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic ali drugih lastninskih pravic;
  4. posredovati vsebin z virusi, zlasti trojanskimi konji ali drugimi programi, ki bi lahko poškodovali programsko opremo;
  5. vnašati, shranjevati ali pošiljati hiperpovezav ali vsebin, do katerih niste upravičeni, zlasti če te hiperpovezave ali vsebine kršijo zahteve glede zaupnosti ali so nezakonite ali če razširjajo oglase ali neželeno elektronsko pošto, neustrezna opozorila o virusih, okvarah itd. ali spodbujajo k udeležbi v nagradnih igrah, piramidnih shemah, verižnih pismih in podobnih dejavnostih.

Upravičeni smo, da kadar koli blokiramo dostop do svojih spletnih strani, še posebej če kot uporabnik kršite splošne pogoje uporabe ali druge posebne dogovore.

5. Odgovornost/jamstvo

V primerih, ko informacije in aplikacije zagotavljamo brezplačno, je odgovornost za stvarne napake in pravne napake izrecno izključena, razen če je mogoče dokazati namerno ali zlonamerno vedenje z naše strani.

Odgovornost v primerih, ki niso omenjeni zgoraj, predpostavlja dokazano namerno ali skrajno malomarno ravnanje z naše strani. Na splošno je izključena odgovornost za posredno škodo, posledično škodo ali izgubljeni dobiček ter za kakršno koli izgubo ali spremembo podatkov in informacij. Odgovornost za telesne poškodbe obstaja že v primeru lažje malomarnosti.

Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost, brezhibnost, celovitost in/ali uporabnost in trajno dostopnost spletnih strani ter kakršne koli odgovornosti v zvezi z lastninskimi pravicami in avtorskimi pravicami tretjih oseb.

Čeprav si prizadevamo, da naše spletne strani in vsebina, ki je na voljo na njih, ne bi vsebovale zlonamerne programske opreme, tega ne moremo zagotoviti. Pred uporabo in prenosom podatkov ali informacij morate kot uporabnik samostojno sprejeti potrebne zaščitne ukrepe, kot je vzpostavitev ustreznih varnostnih ukrepov.

6. Storitev spletne analize

Naše spletne strani uporabljajo programsko opremo Piwik. To je tako imenovana storitev spletne analize. Piwik uporablja tako imenovane »piškotke«, tj. besedilne datoteke, ki se shranijo v vašem računalniku in nam omogočajo analizo uporabe spletne strani. V ta namen se podatki o uporabi, ki jih ustvari piškotek (vključno z vašim okrajšanim naslovom IP), prenesejo na naš strežnik in shranijo za namene analize uporabe, s čimer optimiziramo svoje spletne strani. V tem postopku se vaš naslov IP takoj anonimizira, tako da vas ni mogoče osebno identificirati.

Podatki in informacije, ki jih piškotki ustvarijo o uporabi naših spletnih strani, se ne posredujejo tretjim osebam.

Uporabo piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo svojega brskalnika. V tem primeru se lahko zgodi, da ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij naših spletnih strani.

Če se ne strinjate s shranjevanjem in analiziranjem podatkov v zvezi s svojim obiskom in uporabo naših spletnih strani, lahko shranjevanju in uporabi kadar koli ugovarjate s klikom miške. V tem primeru se v vašem brskalniku shrani tako imenovani piškotek za izključitev, kar pomeni, da program Piwik ne bo zbiral nobenih podatkov seje.

Izrecno poudarjamo, da boste z izbrisom piškotkov izbrisali tudi piškotek za izključitev, tako da ga boste morali znova aktivirati.

7. Varstvo podatkov

Iz tehničnih razlogov se ob obisku naših spletnih strani zberejo in shranijo določeni podatki in informacije, npr. uporabljene spletne strani, čas in trajanje obiska ter podatki, ki jih zagotovi uporabljeni brskalnik (npr. uporabljeni operacijski sistem in sistemske nastavitve). Te podatke in informacije uporabljamo v anonimni obliki, da pripravimo ponudbo, ki je čim bolj uporabniku prijazna in tehnično optimizirana.

Če na naših spletnih straneh navedete osebne podatke ali informacije, jih bomo uporabljali brez vaše nadaljnje privolitve. Uporaba za oglaševanje in trženje ali posredovanje tretjim osebam se bo sicer izvedla samo z vašo izrecno privolitvijo. Če podatke in informacije posredujemo drugim podjetjem skupine Rail Cargo Group, vas bomo o tem ločeno obvestili.

Na svojih spletnih straneh ponujamo vsebine zunanjih ponudnikov (npr. Facebook, YouTube, Twitter ...) oziroma vas preusmerjamo na njihove spletne strani. V času preusmerjanja nismo zaznali nobenih kršitev. Če odkrijemo kršitev, je povezava takoj odstranjena.

Če odprete te ponudbe na naših spletnih straneh ali preklopite na te spletne strani, bomo podatke, ki jih da na voljo brskalnik, posredovali temu upravljavcu. Na splošno nismo odgovorni za vsebino, zagotovljeno na zunanjih spletnih straneh, tako glede varstva podatkov kot tudi glede tehnične varnosti zagotovljenih podatkov in informacij. V zvezi s tem upoštevajte, da lahko zunanji ponudniki uporabljajo tehnologije za prilagajanje oglaševanja.

Splošne informacije

Pravico imate, da od nas zahtevate informacijo o tem, katere podatke o vas hranimo. Prav tako imate pravico zahtevati, da se podatki, shranjeni o vas, popravijo in izbrišejo, če so izpolnjene zakonske zahteve.

Vzpostavitev stika

Če na naši spletni strani nudimo možnost stika prek vnosne maske, je to sporočilo šifrirano s protokolom https. Upoštevajte, da zaupnosti drugih komunikacij po internetu, zlasti po e-pošti, ni mogoče zagotoviti, zato priporočamo, da zaupnih podatkov in informacij ne posredujete po e-pošti.

8. Ostalo

Dodatni dogovori morajo biti sklenjeni v pisni obliki.

Če so posamezne določbe teh pogojev neučinkovite ali neveljavne oziroma to postanejo, veljavnost preostalih določb ostane nespremenjena. Neučinkovito ali neveljavno določbo nadomesti določba z vsebino, ki je ekonomsko najbližje neučinkoviti ali neveljavni določbi. Ta predpis ustrezno velja za vrzeli.

Uporablja se avstrijska zakonodaja z izjemo standardov o napotitvi mednarodnega zasebnega prava in Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga.

Kraj izvedbe in jurisdikcija je Dunaj, razen če gre za potrošniško transakcijo v skladu s členom 1 avstrijskega zakona o varstvu potrošnikov (Konsumentenschutzgesetz).