Kemijski proizvodi

Vaše nevarno blago je lahko varno na železnici. Za kemijske proizvode razvijamo integrirane logistične koncepte, ki prepričajo z varnostjo in sposobnostjo reševanja težav.

Nevarno blago iz kemijske industrije zahteva zanesljiv prevoz. Zato poskrbimo za vsako podrobnost. Kot ponudnik celovitih storitev za prevozno logistiko za razsuti tovor in dodatne logistične storitve nudimo prilagojene, celovite in kompaktne storitve za nevarno blago. Seveda s certifikatom ISO. Naša formula za uspeh: upravljanje mednarodnih tokov surovin, optimalna kombinacija različnih načinov prevoza, zagotavljanje prevoznih sredstev in spremljanje prevoza. Le tako je mogoče zagotoviti zanesljivost oskrbe. V Evropi in vse do Azije.

Svetovanje glede kemijsko-tehnične varnosti

Naši strokovnjaki za varnost in pooblaščenci za nevarno blago na logistični lokaciji v Kremsu razširjajo naše logistične storitve za kemijsko industrijo s svetovanjem glede kemijsko-tehnične varnosti. Z nasveti, specifičnimi za izdelek in panogo, izobraževanjem o prevozu in skladiščenju nevarnega blaga ter pooblaščenci za odpadke in inšpektorji za regalne preglede ponujamo celovit paket za nevarno blago (ADR, RID, IMDG, IATA).

Logistični lokaciji v Kremsu

Povežite se z nami

S 3 kliki do vaše kontaktne osebe

Vaše prednosti

  • Organizacija vseevropske dobave »od konca do konca«
  • Državni in mednarodni prevozi (kompletni vlaki, skupine vagonov, posamezni vagoni)
  • Svetovanje glede kemijsko-tehnične varnosti
  • upravljanje tovora
  • Tekoči nadzor razporejanja vagonov
  • Organizacija storitev pred prevozom in po njem
  • Skladišča nevarnega blaga za različne razrede nevarnega blaga, vključno s storitvami z dodano vrednostjo, kot so prepakiranje, etiketiranje, komisioniranje, carinsko upravljanje in ravnanje z odpadki