Vozmistr

Spolehlivá železniční přeprava závisí na bezpečném vozovém parku. Proto je pro vás bezpečnost provozu kolejových vozidel minimálně tak důležitá jako bezpečnost vašeho osobního vozu.

Jako vozmistr provádíte kontroly brzd, zapřahání, jakož i drobné opravy a řemeslné činnosti týkající se kolejových vozidel s následnou dokumentací. Kontrolujete zajištění nákladu, označujete poškozená vozidla, vyhotovujete protokol o škodách a informujete majitele vozidel. Je vám vlastní přesnost a inspiruje vás práce podle jasných pravidel a pokynů? Neboť je to právě vaše práce, která významně přispívá k zaručení provozní bezpečnosti železniční dopravy.