Rail Cargo Group ustanavlja nadaljnje hčerinske družbe

Po ustanovitvi prevoznega podjetja v Srbiji zdaj sledi še špedicijsko podjetje. To poteka v skupnem podjetju s podjetjem Transfera d.o.o. – drugim največjim špedicijskim podjetjem v Srbiji s sedežem v Beogradu.

Zwei Züge

Družbi Rail Cargo Group (RCG) in Transfera d.o.o., drugo največje špeditersko podjetje v Srbiji, sta združili moči in na avstrijskem veleposlaništvu v Beogradu podpisali sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja. Družba RCG ima v lasti 51 % delnic, družba Transfera pa 49 %. Poleg lastnih storitev tranzitnega prevoza RCG na srbskem trgu s tem ponuja tudi logistične in špediterske storitve. To sodelovanje je pomemben korak na poti k inovativnim logističnim rešitvam na zahodnem Balkanu.

Poudarek na multimodalnih transportih

Novo ustanovljeno skupno podjetje s sedežem v Beogradu se bo sprva osredotočilo na razvoj intermodalnih logističnih rešitev. V prihodnosti se bo poudarek razširil na konvencionalne transporte. Novembra lani je iz novega intermodalnega terminala v Kruševcu v sodelovanju med družbama RCG in Transfera odpeljal prvi tovorni vlak, ki je postavil temelje za železniške transporte iz Kruševca v zahodno Evropo. 

Srbski trg v vzponu

Srbski trg postaja vse pomembnejši, saj ponuja številne nove možnosti za železniški tovorni promet. V zadnjih letih so bili sprejeti pomembni ukrepi za obnovo železnic ter posodobitev in izboljšanje železniške infrastrukture. Gradnja intermodalnih terminalov je pomemben dejavnik za vključitev srbskih železnic v evropsko prometno omrežje.
Gospodarstvo se spreminja, povpraševanje po okolju prijaznih transportnih rešitvah pa še naprej narašča. Prav tu je na mestu družba RCG, ki nadaljuje svojo širitev in z razširitvijo svojega vseevropskega omrežja tesneje povezuje Srbijo s Turčijo in Grčijo ter pristanišči v Hamburgu in Rotterdamu. 

Od 2023 z lastno vleko skozi Srbijo

Januarja 2023 je skupina RCG ustanovila svojo 13. prevozno podjetje v Beogradu. To pomeni, da lahko RCG ponuja mednarodne prevozne storitve v Srbiji tudi z lastno vleko, torej z lastnimi lokomotivami in osebjem. Poleg Srbije in regije Zahodnega Balkana ta lokacija ponuja tudi pomembne povezave s Turčijo.

23.05.2024