Rail Cargo Group zakládá další dceřinou společnost v Srbsku

Po založení přepravní společnosti v Srbsku nyní následuje spediční společnost. To se děje v rámci společného podniku se společností Transfera d.o.o., která je druhou největší dopravní společností v Srbsku a sídlí v Bělehradě.

Zwei Züge

Rail Cargo Group (RCG) a Transfera d.o.o., druhá největší dopravní společnost v Srbsku, se spojily a na rakouském velvyslanectví v Bělehradě podepsaly dohodu o založení společného podniku. RCG drží 51 % podílů, zatímco Transfera 49 %. Kromě vlastní tranzitní dopravy nabízí RCG na srbském trhu také logistické a spediční služby. Tato spolupráce je dalším důležitým krokem na cestě k inovativním logistickým řešením na západním Balkáně.

Zaměření na multimodální dopravu

Společná, nově založená společnost se sídlem v Bělehradě se zpočátku zaměří na vývoj intermodálních logistických řešení. V budoucnu se má zaměření rozšířit i na konvenční dopravu. V listopadu loňského roku vyjel první nákladní vlak ve spolupráci společností RCG a Transfera z nového intermodálního terminálu v Kruševaci, který představuje základní kámen železniční dopravy z Kruševace do západní Evropy. 

Srbský trh na vzestupu

Srbský trh se stává stále důležitějším s mnoha novými potenciály pro železniční nákladní dopravu. V posledních letech byly učiněny důležité kroky k přestavbě železnic a k modernizaci a zkvalitnění železniční infrastruktury. Výstavba intermodálních terminálů je důležitým faktorem pro integraci srbských železnic do evropské dopravní sítě.
Ekonomika se mění a poptávka po ekologických dopravních řešeních stále roste. RCG začíná právě tam, pokračuje ve svém expanzním kurzu a rozšiřováním své celoevropské sítě těsněji spojuje Srbsko s Tureckem a Řeckem a přístavy v Hamburku a Rotterdamu. 

Od roku 2023 přes Srbsko ve vlastní trakci

V lednu 2023 založila RCG v Bělehradě svou 13. přepravní společnost. To znamená, že RCG může nabídnout i mezinárodní přepravu v Srbsku vlastní trakcí, tedy s vlastními lokomotivami a vlastním personálem. Kromě Srbska a samotného regionu západního Balkánu nabízí tato lokalita také důležité spojení do Turecka.

23.05.2024