Nova povezava TransFER med Verono in Hannovrom

29. marca začne obratovati naš novi TransFER Verona–Hannover. Tako nadgrajujemo svojo intermodalno ponudbo med Italijo in Nemčijo ter pomembno prispevamo k razbremenitvi avtoceste proti Brennerju.

Razširjamo svoje omrežje in z novo povezavo TransFER od 29. marca s štirimi povratnimi potovanji na teden zagotavljamo intermodalno neprekinjeno povezavo med Verono in Hannovrom. S to novo povezavo TransFER ne zagotavljamo samo učinkovite prevozne rešitve med severno Italijo in železniškim terminalom Hannover-Leinetor za celinske blagovne tokove, temveč tudi okolju prijazno alternativo prek prelaza Brenner.

Razbremenitev tranzitnega prometa na avtocesti proti Brennerju

TransFER Verona–Hannover ne le neprekinjeno in zanesljivo povezuje urbana središča severne Italije in severne Nemčije, temveč prispeva tudi k varstvu okolja z možnostjo preusmeritve prometa z avtoceste proti Brennerju na železnico. Nova intermodalna železniška povezava tako pomembno pripomore k razbremenitvi zelo prometne regije in zmanjšanju hrupa.
Tako odločilno prispevamo k varstvu podnebja in pozitivno vplivamo na vedno bolj prometno avtocesto proti Brennerju. Zahvaljujoč okolju prijazni in visokofrekvenčni prevozni rešitvi se bo mogoče v prihodnje izogniti do 256 vožnjam s tovornjaki na teden, kar bo znatno zmanjšalo obremenitev okolja.

TransNET

25.03.2021