Povečanje pogostnosti prevozov do tržaškega pristanišča

Od 1. marca bomo pogostnost prevozov na povezavi TransFER Trieste–Vienna–Linz–Trieste podvojili na dve povratni potovanji na teden ter s tem okrepili neposredno povezavo z enim najpomembnejših evropskih pristanišč.

Naša pomorska povezava TransFER z dvema povratnima potovanjema na teden od marca nudi večjo pogostnost prevozov med pristaniščem Trst, južno regijo Dunaja in Linzem. Fiksni vozni redi in privlačni potovalni časi pri tem zagotovijo zanesljivo in učinkovito prevozno rešitev v trikotniku med tremi terminali.

Povezave v našem omrežju TransNET

Tržaško pristanišče je eno najpomembnejših evropskih pristanišč in je zato pomembno vozlišče za evropski tovorni promet. Tedenske povezave Trst–Dunaj–Linz–Trst oz. Trst–Linz–Dunaj–Trst za FCL (poln zabojnik) in FTL (poln tovornjak) ne nudijo le odlične povezave TransFER znotraj našega intermodalnega omrežja, temveč tudi učinkovito možnost preusmeritve od južne regije Dunaja do Budimpešte za povezavo z našim obsežnim omrežjem TransNET na evrazijski celini.

TransNET

01.03.2021