Povećana frekvencija do Luke Trst

Od 1. marta udvostručiti ćemo frekvenciju naše TransFER linije Trieste–Vienna–Linz–Trieste na dva polaska i povratka sedmično, čime ćemo ojačati direktnu vezu sa jednom od najvažnijih europskih luka.

Uz dva povratna transporta sedmično, naša pomorska veza TransFER od marta nudi povećanu frekvenciju između luke Trst, južnog Beča i Linza. Fiksni redovi vožnje i atraktivna tranzitna vremena omogućavaju pouzdano i efikasno transportno rješenje u trokutu između tri terminala.

Veze u našoj TransNET mreži

Luka Trst jedna je od najvažnijih luka u Europi i zato je važno središte za europski teretni promet. Linija Trieste–Vienna–Linz–Trieste ili Trieste–Vienna–Linz–Trieste za FCL (puni kontejner) i FTL (puni kamion) nudi ne samo izvrsnu TransFER vezu u našoj intermodalnoj mreži, već i efikasnu špeditersku opciju od južnog Beča do Budimpešte kao veza sa našim TransNET-om na čitavom području na evroazijskom kontinentu.

TransNET

01.03.2021