Prehod na digitalizirani carinski postopek

Avstrijske železnice ÖBB Rail Cargo Group kot eden izmed vodilnih železniških logistikov Europe je povsem v znaku digitalizacije in s prehodom na elektronski, brezpapirni postopek pošiljanja kaže, da je v dobri kondiciji za prihodnost.

S sklepom EU o carinskem pravu je treba postopke v papirni obliki ustrezno, z načrtom prehoda do leta 2025 postopno nadomestiti z elektronskimi postopki. Da bi lahko strankam tudi v prihodnje nudili želene storitve carinskega servisa, Rail Cargo Group že danes aktivno dela v okviru digitalizacijske ofenzive na uresničitvi elektronsko izvajanega rednega postopka pošiljanja v različici NCTS Phase 5, ki nadomešča poenostavljeni postopek pošiljanja železnic (vgVV).

To zadeva države članice EU, EFTA, Veliko Britanijo, Srbijo, Severno Makedonijo in Turčijo. Odločitev, v katerem času znotraj prehodnega obdobja, bodo nacionalne carinske uprave prešle na spremembo različice NCTS, sprejmejo države avtonomno. Transport v države, ki so že izvedle prehod, oz. tranzit skozi te države je mogoče še do leta 2023.

Več informacij v našem

Informacijskem listu

31.08.2021