Přechod na digitalizované celní postupy

Jako jeden z předních železničních logistických společností v Evropě se skupina ÖBB Rail Cargo zaměřuje na digitalizaci a přizpůsobuje se budoucnosti přechodem na elektronické „bezpapírové“ přepravní procesy.

Vzhledem k rozhodnutí EU v oblasti celního práva musí být do roku 2025 v souladu s plánem přeměny papírová forma postupně nahrazena elektronickými postupy. Aby mohla společnost Rail Cargo Group nabídnout zákazníkům požadované celní služby i v budoucnu, již dnes aktivně pracuje na implementaci elektronicky prováděného standardního postupu přepravy ve verzi NCTS fáze 5, která nahrazuje zjednodušený postup železniční přepravy (vgVV), jako součást své digitalizační ofenzívy.

Týká se to členských států EU, EFTA, Velké Británie, Srbska, Severní Makedonie a Turecka. Rozhodnutí o tom, kdy změnu verze NCTS v období přechodu provedou jednotlivé národní celní správy, učiní země autonomně. Doprava nebo tranzit přes země, které již byly převedeny, je stále možné až do konce roku 2023.

Více informací v našem

Informačním listu

31.08.2021