Clemens Först

Predstavnik upravnega odbora

Rojen: 1. 6. 1976

Izobrazba

Doktorat iz teoretične fizike in kemije, univerza na Dunaju in univerza v Clausthalu

Poklicna pot

Clemens Först je kot predstavnik upravnega odbora skupine Rail Cargo Group odgovoren za finančni oddelek in skupinsko funkcijo za načrtovanje zasnove storitev ter digitalno preobrazbo skupine Rail Cargo Group. Od leta 2011 opravlja funkcije CXO na področju železniške logistike v Evropi in ima dolgoletne izkušnje v logističnem sektorju po vsem svetu. Na evropski ravni se Clemens Först kot predsednik upravljalne delovne skupine UIC in CER zavzema za konkurenčne okvirne pogoje v železniškem tovornem prometu. Je tudi soustanovitelj in vodja vseevropske pobude Rail Freight Forward, katere cilj je z inovacijami in pametnejšo kombinacijo prometa drastično zmanjšati negativni vpliv tovornega prometa na planet in mobilnost.

 • od leta 2017
  predstavnik upravnega odbora podjetja Rail Cargo Austria AG
 • 2015–2016
  vodja proizvodnje (COO) podjetja DB Cargo AG
 • 2015
  generalni direktor podjetja European Contract Logistics – Austria GmbH
 • 2013–2014
  finančni direktor podjetja Rail Cargo Hungaria Zrt.
  generalni direktor podjetja Rail Cargo Carrier Kft.
 • 2011–2012
  vodja strategije in poslovnega razvoja, ÖBB-Holding AG
 • 2006–2011
  nižji partner v dunajski pisarni McKinsey & Company