Clemens Först

CEO

Роден на: 01.06.1976 г.

Образование

Докторат по теоретична физика и химия, Университет Виена и Университет Клаустал

Области на отговорност

Като говорител на Rail Cargo Group, Клеменс Фьорст отговаря за финансовите въпроси, както и за функциите на концерна Service Design и за дигиталната трансформация на Rail Cargo Group. От 2012 г. той изпълнява функциите на главен директор (СХО) в сферата на железопътната логистика в Европа и разполага с многогодишен опит в глобален мащаб в областта на логистиката. В Европа като председател на оперативната група на главния изпълнителен директор на Международния съюз на железниците (UIC) и на Общността на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER) Клеменс Фьорст се ангажира за конкурентноспособните рамкови условия в сферата на железопътния транспорт на товари. Той е съосновател и ръководител на трансевропейската инициатива Rail Freight Forward, която си поставя за цел да намали драстично негативното въздействие от транспорта на товари върху планетата и да поощри мобилността чрез иновации и едно по-интелигентно смесване на транспортните средства. 

Професионална кариера

 • от 2017 г.
  CEO на Rail Cargo Austria AG
 • 2015 – 2016 г.
  Главен оперативен директор на сектор производство (COO) на DB Cargo AG
 • 2015 г.
  Управител на European Contract Logistics - Austria GmbH
 • 2013 – 2014 г.
  Финансов директор (CFO) на Rail Cargo Hungaria Zrt.
  Управител на Rail Cargo Carrier Kft.
 • 2011 – 2012 г.
  Управител на сектор Стратегии и развитие на дружеството, ÖBB-Holding AG
 • 2006 – 2011 г.
  Младши партньор във виенския офис на McKinsey & Company